Studier av sjukfrånvaro och sjuk- och aktivitetsersättning

Flertalet av våra projekt handlar om sjukfrånvaro och sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension). De handlar bland annat om orsaker till sjukskrivning, konsekvenser av att vara sjukskriven och om vad som påverkar återgång i arbete, generellt och i olika grupper och sjukdomar.

Dessa är några av våra aktuella projekt:

Diagnosspecifika projekt

Sjukfrånvaro inom olika yrkesgrupper

Försäkringsmedicinska utredningar

Sjukskrivnas upplevelse av bemötande

Konsekvenser av att vara sjukskriven

Kombinerat föräldraskap och förvärvsarbete

Metodstudier