Sjukskrivnas upplevelse av bemötande från professionella inom sjukvård och Försäkringskassan

Sjukfrånvaron är hög i Sverige samtidigt som det vetenskapliga kunskapsunderlaget om vad som påverkar sjukfrånvaro och återgång i arbete är mycket bristfälligt. Hittills har framförallt effekten av olika rehabiliteringsåtgärder studerats, däremot inte betydelsen av det faktiska bemötande sjukskrivna personer får av olika rehabiliteringsaktörer. Vi har funnit att detta kan ha stor betydelse och studerar därför detta i flera olika projekt.

Du kan läsa mer om projektet här

Vi har nyligen publicerat två rapporter på svenska, du kan ladda ner dem nedan:

Långtidssjukskrivna personers upplevelse av bemötande från Försäkringskassans handläggare, med fokus på professionellt bemötande

Sjukskrivna personers upplevelse av bemötande

 

KA
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-02-13