Vad händer efter en försäkringsmedicinsk utredning?

Om Försäkringskassan har haft problem med att bedöma en försäkrad persons rätt till sjukpenning har man kunnat remitera till en försäkringsmedicinsk utredning för att få bättre underlag. Detta projekt handlar om personer som genomgått en försäkringsmedicinsk utredning.

KA
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-01-29