Om svenska MS registret

Svenska MS registret är en del av de statligt finansierade svenska Neuroregister som finns och ett kvalitetsregister som används för att optimera vården av MS patienter.

Svenska neurologer från alla landsting deltar i registerarbetet och det finns för nuvarande över 15 000 MS patienter registrerade, vilket är en majoriteten av de 20 000 MS patienter som uppskattas finnas i Sverige. Deltagandet är frivilligt och all data som samlats in ger en direkt överskådlig historik över sjukdomsförloppet och kan användas för att stödja beslut om behandling. Registret kan nås från alla kliniker och det garanterar på så sätt att ingen patientdata går förlorad om man byter läkare eller landsting. Detta är speciellt viktigt för patienter med kroniska sjukdomar som kräver livslång behandling och stöd, så som MS patienterna. Nyligen lades en modul till där patienten själv kan registrera data, Patientens Egen Registrering (PER). Svenska MS registret är en ovärderlig källa till forskning, utveckling och förbättring av hälso- och sjukvård. Över 100 vetenskapliga publikationer har genererats med hjälp av data från MS-registret.