Om svenska MS registret

I MS-registret registreras patienter med diagnoserna Multipel skleros, MS, Neuromyelitis optica, NMO-spektrumtillstånd och MOG-antikropps-sjukdom.

Svenska MS-registret lanserades officiellt år 2000 då MS-registret för första gången fick pengar från Socialstyrelsen. År 2004 blev registret webbaserat. Sedan 2010 är svenska MS-registret ett delregister under Svenska neuroregister. MS-registret har sedan starten fortsatt att utvecklas vad gäller funktionalitet, täckningsgrad, datatäthet och datakvalitet, avancerade utdatafunktioner , patientportal för rapportering och direkt tillgång till registerdata.

Svenska MS-registret är fortfarande det största och mest utvecklade delregistret med en täckningsgrad på över 84 % och drygt 19.000 aktiva patienter registrerade. Alla län och alla vårdenheter som erbjuder neurologisk specialistvård är representerade och rapporterar i MS-registerarbetet.

Mer information om MS-registret och Svenska neuroregister finns på: Svenska neuroregister

 

JH
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2024-05-15