Om behandlingar vid MS

Toolbox

Behandlingar vid MS är nästan uteslutande inriktade på att blockera eller trycka ner immunförsvaret och det finns idag en rad alternativ som alla har både fördelaktiga effekter och biverkningar. Vad är då viktigast med en bra behandling?

Vi frågade patienter och läkare och fick olika svar:

  • Det viktigaste enligt personer som har MS är bra livskvalitet
  • Det viktigaste enligt läkarna var att kunna förhindra permanent funktionsnedsättning

Båda grupperna ansåg att det är viktigt att bedöma dessa effekter över längre tid

Ingen av dessa mått kan tillförlitligt bedömas i randomiserade kliniska prövningar över två år. Den långtidsuppföljning som blir möjlig genom COMBAT-MS studien kommer därför att kunna ge viktig information om vilken typ av behandling som fungerar bäst på de två mått som patienter och neurologer tycker är viktigast.

Läkemedelsbehandling av MS
Generiskt namn Brand name
Interferon beta (IFNβ) Avonex, Betaferon, Extavia, Rebif, Plegridy
Glatirameracetat (GA) Copaxone
Natalizumab Tysabri
Fingolimod Gilenya
Alemtuzumab Lemtrada
Teriflunomid Aubagio
Dimethylfumarat Tecfidera
Daclizumab Zinbryta
Rituximab Mabthera

Vill du veta mer om behandlingar så besök Läkemedelsvekets hemsida, Svenska MS sällskapet eller respektive läkemededelsföretags informationssida.

SV
Innehållsgranskare:
2023-09-14