Kontaktuppgifter IMSE

Enkäten

Vid frågor gällande IMSE-enkätstudie vänligen kontakta imse-studien@cns.ki.se

Läkemedelsstudierna

Vid frågor gällande IMSE läkemedelsstudier vänligen kontakta: imse@cns.ki.se

Linda Forsberg

Projektsamordnare

Simon Englund

Föräldraledig tom Augusti 2023

Suvi Virtanen

Projektsamordnare

Veronica Larsson

Projektsamordnare

Emily Thorburn

Forskningsassistent
0852482026

Adress

Karolinska Institutet

Institutionen för kliniskneurovetenskap (CNS)

IMSE-studien

Tomtebodavägen 18 A, plan 5

171 77 Stockholm

Tel: 08-524 875 64

Ansvarig för IMSE-studierna

Tomas Olsson

Professor
Ann Hagerborn
2023-11-07