Kontaktuppgifter IMSE

Enkäten

Vid frågor gällande IMSE-enkätstudie vänligen kontakta imse-studien@cns.ki.se

Läkemedelsstudierna

Vid frågor gällande IMSE läkemedelsstudier vänligen kontakta: imse@cns.ki.se

Edit Ekström

Projektsamordnare

Linda Forsberg

Föräldraledig

Simon Englund

Doktorand

Suvi Virtanen

Föräldraledig

Adress

Karolinska Institutet

Institutionen för kliniskneurovetenskap (CNS)

IMSE-studien

Tomtebodavägen 18 A, plan 5

171 77 Stockholm

Tel: 08-524 875 64

Ansvarig för IMSE-studierna

Tomas Olsson

Professor