Kontaktuppgifter IMSE

Enkäten

Vid frågor gällande IMSE-enkätstudie vänligen kontakta imse-studien@cns.ki.se

Läkemedelsstudierna

Vid frågor gällande IMSE läkemedelsstudier vänligen kontakta: imse@cns.ki.se

Edit Ekström

Föräldraledig tom Augusti 2023

Linda Forsberg

Projektsamordnare

Simon Englund

Föräldraledig tom Augusti 2023

Suvi Virtanen

Projektsamordnare

Veronica Larsson

Projektsamordnare

Emily Thorburn

Forskningsassistent

Adress

Karolinska Institutet

Institutionen för kliniskneurovetenskap (CNS)

IMSE-studien

Tomtebodavägen 18 A, plan 5

171 77 Stockholm

Tel: 08-524 875 64

Ansvarig för IMSE-studierna

Tomas Olsson

Professor
Ann Hagerborn
2023-01-23