Skip to main content

Hälso- och sjukvårdens ledning och styrning av arbetet med patienters sjukskrivning

I detta projekt görs olika delstudier.

Vi har publicerat en rapport med resultat från intervjuer med chefer från samtliga landsting i Sverige om hur de leder och styr hälso- och sjukvårdens arbete med patienters sjukskrivning. Resultaten jämförs med resultat från en motsvarande baslinjestudie 2007 dvs samma år som den så kallade sjukskrivningsmiljarden introducerades.

Rapport 2013

Rapporten från baslinjestudien 2007