Forskning om sömn och psykologisk behandling av sömnproblem

Vi är en del av Viktor Kaldos forskargrupp med forskning som fokuserar på olika aspekter av sömn, sömnproblem och behandling av sömnproblem.

del av Viktor Kaldos forskargrupp
Foto: N/A

Gruppen består av läkare och psykologer och innehåller just nu 2 docenter, 1 post-doc och 4 doktorander. Vår forskning har en stark klinisk koppling och vi har vår hemvist på Psykiatri Sydväst i Stockholm. Här nedanför kan du läsa mer om några av våra projekt.

Projekt

Gruppmedlemmar

Susanna Jernelöv

Projektansvarig

Kerstin Blom

Anknuten till Forskning

Sandra Tamm

Postdoktorala studier

Ann Rosén

Doktorand
073-350 03 71

Maria Cassel

Doktorand

Johanna Palm

Doktorand
MC
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2023-10-23