Primärvård och Insomni: PRINS-projektet

Forskare från KI söker vårdcentraler som vill delta i ett projekt för att undersöka hanteringen av insomni i primärvården i Sverige. Enkätdata kommer samlas in från läkare och patienter i väntrummen på vårdcentraler. Även journaldata och registerdata kommer samlas in. Syftet med studien är att med hjälp av deltagande vårdcentraler skapa ett tydligt, databaserat underlag gällande förekomst och hantering av insomni i primärvården i Sverige idag.

Vad är PRINS-projektet?

PRINS-projektet är en forskningsstudie med syfte att studera förekomst och hantering av insomni i primärvården i Sverige. Insomni, allvarliga sömnbesvär, är en av de vanligaste förekommande sjukdomarna i Sverige idag med en prevalens på ca. 10 procent, och en stor del av patienter med sömnproblem vänder sig till primärvården för att få hjälp. I nuläget finns inga nationella riktlinjer för hur patienter med sömnbesvär ska behandlas och det saknas siffror på hur många av patienterna som söker sig till primärvården som har sömnproblem, vilken behandling de får och vilken typ av behandling de skulle föredra. Det saknas även information angående läkares erfarenheter och åsikter gällande sömnproblem och dess hantering.

Projektet består av tre delstudier:

  • Delstudie 1: en anonym enkätstudie riktad till vuxna patienter i primärvården
  • Delstudie 2: insamling av journaldata från vuxna patienter i primärvården, vård- och hälsocentralsstatistik samt en enkätstudie riktad till läkare i primärvården
  • Delstudie 3: registerstudie

Målet med projektet är att skapa ett tydligt, databaserat underlag gällande förekomst och hantering av insomni i primärvården idag som kan ge vägledning till beslutsfattare, vårdpersonal, patienter och allmänheten gällande hanteringen av insomni. Detta kan i sin tur utgöra en grund för vidare åtgärder med målet att insomni uppmärksammas, diagnostiseras och behandlas med evidensbaserade metoder.

Vård- och hälsocentraler sökes

Vi söker nu vård- och hälsocentraler som vill vara med och delta i detta projekt. Låter detta intressant? Hör av dig till projektansvarig eller projektkoordinator. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Vad innebär deltagande?

Deltagande i studien innebär att enkäter administreras till besökande patienter i väntrummen på vårdcentralen under en tidsperiod på ca. 2–4 veckor, någon gång under perioden 2024–2026.  Enkäterna kommer administreras av studiepersonal som kommer närvara på plats i väntrummen och finnas tillgängliga för att svara på frågor och samla in allt material. Enkäter kommer även att administreras digitalt till läkare på deltagande vårdcentraler. Patientenkäten uppskattas ta ca. 10 min att fylla i och läkarenkäten ca. 5-10 min.

Utöver att anställda läkare ombeds svara på den digitala enkäten krävs inga insatser från vårdcentralens eller personalens sida, utöver att tillåta studieadministratörer att vistas i väntrummen och erbjuda deltagande i studien till inkommande patienter. Projektet ansvarar för material och administrering av enkäter. Ingen ersättning kommer att ges till deltagande vårdcentraler. Det kommer finnas möjlighet att ta del av resultatet från studien genom publicerade vetenskapliga artiklar.

Kontaktpersoner

Om detta låter intressant är du varmt välkommen att höra av dig till projektkoordinator johanna.palm@ki.se för att anmäla intresse eller få mer information om studien.

Profile image

Kerstin Blom

Projektansvarig
Profile image

Johanna Palm

Projektkoordinator