Studierektorer / administratör, forskarutbildning

Dokument som kräver signering m.m. av respektive studierektor och/eller prefekt lämnas alltid till forskarutbildningsadministratören

Studierektor

Li Felländer Tsai

Enheten för ortopedi och bioteknologi

K54

Karolinska Huddinge

Tel. 08-585 87191

li.tsai@ki.se

Stf. studierektor

Olav Rooyackers

Enheten för anestesi

K32

Karolinska Huddinge

Tel. 08-585 86182

olav.rooyackers@ki.se

Forskarutbildnings-administratör

Agneta Wittlock

Telefon: 08-585 87353

Karolinska, Huddinge, B61

forskarutbildning@clintec.ki.se

Nedanstående fördelning visar vilken studierektor respektive enhet vid CLINTEC skall vända sig till i forskarutbildningsfrågor.
Li Felländer Tsai Olav Rooyackers
Enheten för Audiologi Enheten för Anestesi
Enheten för Logopedi Enheten för Funktion och teknologi
Enheten för Pediatrik Enheten för Kirurgi
Enheten för Obstetrik/Gynekologi Enheten för Medicinska njursjukdomar
Enheten för Ortopedi och bioteknologi Enheten för Radiografi
Enheten för ÖNH-sjukdomar Enheten för Radiologi
Enheten för Transplantationskirurgi
Enheten för Urologi