Studierektorer / administratör, forskarutbildning

Dokument som kräver signering m.m. av respektive studierektor och/eller prefekt lämnas alltid till forskarutbildningsadministratören

Li Felländer Tsai

Studierektor

Li Felländer Tsai

Enheten för ortopedi och bioteknologi

K54

Karolinska Huddinge

Tel. 08-123 87191

li.fellander-tsai@ki.se

Olav Rooyackers

Stf. studierektor

Olav Rooyackers

Enheten för anestesi

K32

Karolinska Huddinge

Tel. 08-123 86182

olav.rooyackers@ki.se

-

Forskarutbildnings-administratör

Christina De La Rosa

Telefon: 08-524 82882

Karolinska, Huddinge, K65

christina.de.la.rosa@ki.se

Nedanstående fördelning visar vilken studierektor respektive enhet vid CLINTEC skall vända sig till i forskarutbildningsfrågor.
Li Felländer Tsai Olav Rooyackers
Enheten för Audiologi Enheten för Anestesi
Enheten för eliminering av livmoderhalscancer Enheten för Funktion och teknologi
Enheten för Logopedi Enheten för Kirurgi
Enheten för Pediatrik Enheten för Medicinska njursjukdomar
Enheten för Obstetrik/Gynekologi Enheten för Radiografi
Enheten för Ortopedi och bioteknologi Enheten för Radiologi
Enheten för ÖNH-sjukdomar Enheten för terapeutisk immunologi och transfusionsmedicin
Enheten för Transplantationskirurgi
Enheten för Urologi
AW
Innehållsgranskare:
2024-01-31