Aktuellt från Mer och Mindre

Medarbetare i studien

Profile image

Markus Brissman

Med.Dr, leg sjukgymnast. Post doc i Mer och Mindre
Profile image

Anna Ek

Med. Dr, Leg. dietist, forskare. Arbetar som projektkoordinator för Mer och Mindre Europa och uppföljningen av Mer och Mindre studien.
Profile image

Karin Nordin

Leg. barnsjuksköterska, forskningssjuksköterska och projektkoordinator. Har lång erfarenhet av arbete inom barnsjukvården.
Profile image

Paulina Nowicka

Arbetar som professor i kostvetenskap, särskilt dietetikens kommunikation vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet.

Detta har hänt

Juni 2024 

Vi har nu publicerat en studie som bygger på intervjuer med föräldrar vars barn påbörjade behandlingen i fyraårsåldern om hur deras resa har varit under de fyra senaste åren. Föräldrar berättar om hur samtal om vikt och hälsa kunde se ut under denna tid samt om andra utmaningar som att vissa barn har berättat om viktmobbning i olika situationer. Här är studien: 

Sjunnestrand, M., Neuman, N., Järvholm, K. et al. “A balancing act”: parents’ longitudinal perspectives of weight-related discussions with their children following obesity treatment. BMC Public Health 24, 1695 (2024). 

Maj 2024

Vi håller gruppledarutbildning online två gånger per termin vänligen kontakta Anna Ek, för mer information. 

April 2024

Professor Liselotte Schäfer Elinder tilldelas nu Norhedsstiftelsens preventionsanslag via Hjärt-Lungfonden på sex miljoner kronor till sitt forskningsprojekt som kommer fokusera på att kombinera två framgångsrika program: "En frisk skolstart" och "Mer och mindre". Det första riktar sig till alla familjer med barn i årskurs ett och syftar till att förbättra matvanor och öka fysisk aktivitet, medan det andra är inriktat på barn med övervikt eller obesitas och deras familjer. Vi är så glada att kunna samarbeta med Liselotte i detta projekt. Mer om det kommande projektet finns här: Preventionsanslaget 2024 

September 2023

Vi har nu publicerat en långtidsuppföljning av vår randomiserade kontrollerade studie i vilken vi jämförde Mer och Mindre föräldrastödgrupper med standardbehandling.

Efter fyra år från studiestart såg vi att alla tre grupper i studien (standardbehandling, föräldrastödsgrupp med eller utan uppföljande samtal) har förbättrat sin viktstatus, det vill säga minskat graden av obesitas. De barn vars föräldrar fick föräldrastöd har haft bäst resultat, och allra bäst gick det för dem som dessutom fick extra, stödjande telefonsamtal. I den gruppen såg vi även att fler barn nådde en kliniskt relevant förbättring av vikstatus som är kopplat till bättre metabol hälsa, det vill säga bättre nivåer av blodfetter och blodsocker.

Sammanfattning av publikationen på svenska hittar du här: Tidig behandling av barnfetma har effekt.

Publikationen i sin helhet: A long-term follow-up of treatment for young children with obesity: a randomized controlled trial.

Februari 2023

Just nu pågår och planeras Mer och Mindre grupper i flera regioner i Sverige. I Region Stockholm beräknas gruppstart bli efter sportlovet. Vill du veta hur du remitterar familjer eller om du själv vill delta kan du kontakta oss på karin.nordin@ki.se så förmedlar vi kontakt med just din region.

Är du sjukvårdspersonal och vill delta i Mer och Mindres gruppledarutbildning 20–21 april och 11–12 maj?
Anmäl dig här, eller om du vill veta mer om gruppledarutbildningen

I studien Mer och Mindre Europa håller vi just nu på att sammanställa data från Spanien, Rumänien och Sverige fram till 9-månaders uppföljningen.

Under vårterminen 2023 pågår två intervjustudier.
En masterstudent har intervjuat föräldrar om hur de upplevt interventionen i Mer och Mindre Europa (dvs. Mer och Mindre programmet och MINISTOP appen).
I den andra studien intervjuas föräldrar om hur de upplevt samtal och behandling som de har fått inom BHV eller på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Oktober 2022

Hösten är här och dagarna börjar bli kortare och lite kyliga, titta gärna på våra tips om en aktiv och frisk höst som innehåller roliga höstaktiviteter. Under fliken Tips, material och publikationer till föräldrar och vårdpersonal hittar du alla våra tipsblad och publikationer samlade på ett ställe.

Under försommaren kom två nya publikationer från Mer och Mindre.

I den ena intervjuade vi föräldrar till förskolebarn med övervikt eller obesitas om hur de upplevde det första samtalet med barnhälsovårdssjuksköterskan som rör vikt och hälsa. Dessa samtal upplevdes som känsliga men hjälpsamma och stödjande men också hur viktigt det är att samtalet förs på ett icke skuldbeläggande sätt. Parents' experiences following conversations about their young child's weight in the primary health care setting: a study within the STOP project

I den andra har vi undersökt hur barn upplever måltider och att äta tillsammans fyra år efter att barnen påbörjade behandling av obesitas.Children's experiences of meals after obesity treatment: a qualitative follow-up four years after a randomized controlled trial.

Vår för hösten första gruppledarutbildning pågår och utbildningsomgång nummer två börjar i slutet av november. Kontakta oss gärna om du har frågor om Mer och Mindre gruppledarutbildning merochmindre@clintec.ki.se

Här kan du läsa om Mer och Mindre föräldrastödsprogram:

Maj 2022

Det har varit en aktiv vår i Mer och Mindres forskargrupp. I början av maj deltog vi i European Congress of Obesity i Maastricht. Ett stort och intressant möte där vi presenterade långtidsuppföljningen av Mer och Mindre efter fyra år samt tre av våra nya intervjustudier.

Under våren har Region Kronoberg startat Mer och Mindre grupper och har nu två certifierade gruppledare. Stort grattis till Märta och Gunilla! Under hösten kommer en föräldragrupp även att starta i Region Skåne. Tidigare under året översatte vi Mer och Mindre manualen till Polska och utbildade ett team i Polen som planerar att starta grupper under hösten 2022.

Akademiskt Primärvårdscentrum, Region Stockholm har även i år givit oss uppdrag att utbilda vårdpersonal i Mer och Mindre programmet under hösten. Anmälan till gruppledarutbildningen har öppnat, här kan du läsa mer om utbildningen 

Vill du veta mer eller har frågor kan du kontakta oss på merochmindre@clintec.ki.se

Mars 2022

Ny bok

Paulina Nowicka som har utvecklat Mer och Mindre är aktuell med boken "Hälsovikt för ditt barn. Vetenskap, verktyg och vägen framåt" (Bonnier Fakta, mars 2022).

Boken bygger på erfarenheter från barn, ungdomar och deras föräldrar samt andra som står barnen nära, erfarenheter som Paulina har samlat under de drygt 20 år som behandlare och klinisk forskare. Boken baseras också på hennes och andras tvärvetenskapliga forskning om kroppen, mat och ätande, rörelse av olika former, sömn, självkänsla och relationer. 

Att prata med barn om krig

På grund av de oroligheter som sker nu i Ukraina har många barn och föräldrar hamnat i en svår situation. Därför vill vi dela ett material med enkla tips och råd till familjer under den första tiden efter flykten. Materialet som finns på tre språk är fritt att använda. Prata med barn om krig

December 2021

Vi vill önska god jul och gott nytt år och vi vill dela med oss av några julrelaterade tips.

Vi har en ny publikation på materialet från Mer och Mindre studien och denna visar att det går att förbättra barns ätbeteende hos barn med obesitas, om behandlingen sätts in tidigt. “How do young children eat after an obesity intervention? Validation of the Child Eating Behaviour Questionnaire using the Rasch Model in diverse samples from Australia and Sweden

November 2021

Mer och Mindre gruppen har haft en händelserik höst. Två föräldragrupper har pågått under höstterminen, nu är båda grupperna avslutade. Samtidigt har vi arbetat med att bearbeta och sammanställa insamlade data. Vi har även publicerat flera nya artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

I en av studierna har vi intervjuat 33 föräldrar fyra år efter att de påbörjade obesitasbehandling för sitt förskolebarn. Föräldrarna beskriver i intervjuerna hur de har gjort förändringar runt mat och matsituationer i hemmet och en förändringsprocess som påverkar familjens vardagliga liv. Här kan du läsa hela artikeln Parents' Perspectives Four Years after Starting Obesity Treatment for Their Preschool Aged Child

Vi har också validerat en enkät vi använder i Mer och Mindre för att undersök olika föräldrabeteenden. Under 12 månaders behandling verkar mammors och pappors strategier skilja sig åt vad gäller känsloreglering och gränssättning. Du kan läsa hela artikeln här Parenting and childhood obesity: Validation of a new questionnaire and evaluation of treatment effects during the preschool years

En fullständig lisa över samtliga publikationer hittar du på sidan Publikationer och material för vårdpersonal

September 2021

Mer och Mindre gruppen har haft en händelserik start på hösten. Under september månad avslutade vi rekryteringen till Mer och Mindre studien. Vi vill rikta ett stort tack till alla barnhälsovårdssjuksköterskor i Region Stockholm som på ett fantastiskt sätt hjälpt oss med att informera familjer om studien.

Vi har startat två föräldragrupper, en grupp i samarbete med Globen- och Huddinge BUMM och en grupp tillsammans med Specialistmottagningen för barn och unga i Liljeholmen. I månadsskiftet september oktober utbildar vi 25 nya gruppledare i programmet, gruppledarna kommer från Region Stockholm, Region Skåne och Kronberg. Är du intresserad av bli gruppledare? Vi kommer att hålla en ny gruppledarutbildning i vår, anmälan kommer öppna efter årsskiftet.

27 september presenterade Anna Ek Mer och Mindre programmet på Barnveckan som i år hölls i Stockholm.

Juni 2021

Nu är vårens Mer och Mindre föräldragrupp avslutad och planeringen för höstens grupper pågår, beräknad gruppstart är i månadsskiftet augusti september. Det finns fortfarande några platser kvar så fortsätt att rekrytera familjer med ett barn 2-6 år med övervikt eller fetma till oss.

Just nu hoppas vi på en solig sommar, vi vill bidra med några glassiga och svalkande tips för varma dagar.

Maj 2021

Markus Brissman, fysioterapeut och medicine doktor har börjat hos oss, han har sedan 2010 arbetat med behandling av barnfetma på den mottagning som numera heter Rikscentrum Barnobesitas. Sedan 2013 har Markus på olika sätt varit involverad i forskning inom området och den 23 april 2021 försvarande Markus sin avhandling om viktminskningskirurgi hos tonåringar och unga vuxna.

April 2021

Runt om i Sverige pågår ett omfattande arbete för att förbättra vård och behandling av övervikt och fetma. Vi sitter med i dessa arbetsgrupper.

Paulina Nowicka är med i Socialstyrelsens nationella expertråd som tar fram nationella riktlinjer för behandling. Anna Ek deltar i detta arbete genom att ta fram kunskapsunderlag till expertrådet. Anna är även medlem i den regionala arbetsgrupp som på uppdrag av Region Stockholm tar fram rekommendationer för hur vården och det preventiva arbetet kan stärkas i regionen. Karin Nordin är även hon med i Socialstyrelsens arbete i den tvärprofessionella arbetsgruppen med uppdrag att färdigställa och förankra ett nationellt vårdprogram.

Nu börjar det bli ljusare ute och det känns som om det sommaren närmar sig, vi vill dela med oss av några vårliga grill- och aktivitetstips.

Mars 2021

Vi vill önska glad påsk redan nu och dela med oss av några påsktips om både mat och aktivitet i vårt påskbrev.

Nu startar vi Mer och Mindre föräldragrupper online. Det finns några platser kvar så fortsätt att rekrytera familjer med ett barn 2-6 år med övervikt eller fetma till oss.

Februari 2021

Nu kan du som jobbar inom hälso- och sjukvården anmäla dig till vår gruppledarutbildning i Mer och Mindres föräldrastödsprogram. Om du i ditt arbete träffar familjer som behöver stöd i sitt föräldraskap för att hjälpa sitt barn till en hälsosamt vikt vill du inte missa denna utbildning. Utbildningen ges online den 13-14 april samt den 26-27 april. Anmälan sker till anna.ek@ki.se. Läs mer om gruppledarutbildningen här .

December 2020

Mer och Mindre-studien önskar god jul med tips kring god och hälsosam mat och roliga aktiviteter för familjen

Fredagen den 11 december försvarade doktorand Maria Somaraki sin avhandling  Parent-child feeding dynamics and childhood obesity: The importance of foreign background and effects of early obesity treatment. Avhandlingen inkluderar fem studier varav tre utvärderar sekundära resultat av Mer och Mindre-studien. Vi gratulerar Maria till hennes fina avhandling som går att läsa här ovan.

------

Nyligen publicerades en artikel baserad material från första Mer och Mindre-studien i Pediatric Obesity. Studien, som är den första i sitt slag, undersökte betydelsen av depression hos föräldrarna under tidig behandling av barnfetma. Vi fann att depression hos mödrar minskade efter behandlingen men samma resultat sågs ej hos fäder. Samband sågs också mellan föräldrars depression vid behandlingsstart och barns intresse för mat, dryck och känslomässigt ätande.

Vår slutsats är att föräldrar som rapporterade högre nivåer av depression visade sig vara mer benägna att uppfatta sitt barn som mer intresserat av mat och dryck samt att uppvisa ett mer emotionellt ätande.

Artikeln går att läsa i sin helhet här på Wiley Online Library: The role of parental depression during early childhood obesity treatment—Secondary findings from a randomized controlled trial.

November 2020

I senaste numret av Vi Föräldrar har dietist Sara Ask intervjuat Anna Ek om övervikt hos barn och varför det är viktigt att uppmärksamma detta tidigt. Ta gärna del av artikeln Övervikt hos barn – det kan man göra som förälder.

Oktober 2020

Fysisk aktivitet är viktigt och under hösten kan det vara extra utmanande att komma ut och röra på sig. Här finns tips som vi hoppas ska kunna inspirera till mer utevistelse tillsammans.

September 2020

Inspirationsdagen den 28 september blir ett digitalt tillfälle med anledning av direktiv från Region Stockholm och Karolinska Institutet. Vi har därför ingen platsbegränsning och välkomnar alla som arbetar med övervikt och fetma hos barn till detta webinar. Se uppdaterat, digitalanpassat program nedan.

Webinariet kommer att ske live via zoom och det finns därför ingen möjlighet att se det i efterhand. För att programmet ska bli så givande som möjligt så tar vi gärna emot frågor inför webinaret. 

Anmälan med namn, titel och arbetsplats samt eventuella frågor skickas till merochmindre@clintec.ki.se. Välkomna!

Juli 2020

Inom Mer och mindre ser vi redan fram emot en händelserik höst. Den 28 september bjuder vi på nytt in till en inspirationsdag om övervikt och fetma hos barn som främst riktar sig till personal inom BHV och BUMM. Antalet platser är begränsat till 50 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Intresset har varit stort och alla platser är fulltecknade men väntelista finns. Se mer information om inspirationsdagen nedan.

På grund av den stora efterfrågan kommer vi att hålla ett kostnadsfritt halvdags-webinar under hösten men datum för detta är ännu inte satt.

I september startar dessutom två nya föräldragrupper inom Mer och Mindre, en i Liljeholmen och en i Sollentuna. Även här följer vi rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande att stanna hemma vid sjukdomssymtom samt att hålla avstånd i rummen där grupperna hålls.

Juni 2020

Nyligen publicerades en ny artikel baserad på data från Mer och Mindre-studien där vi har undersökt och hittat kopplingar mellan hur föräldrar förhåller sig till matsituationer och barns ätbeteenden. Läs artikeln Changes in parental feeding practices and preschoolers’ food habits following a randomized controlled childhood obesity trial i tidskriften Appetite.

Maj 2020

SVD publicerade nyligen en artikelserie med namnet ”Den känsliga viktfrågan” där Mer och Mindre-studien uppmärksammas. Här finns dessa artiklar att läsa (prenumeration krävs):

Den känsliga viktfrågan
Intervju med förälder som gått föräldragruppsprogrammet inom Mer och Mindre-studien

Framgångsrik viktmetod för barn
Intervju med professor Paulina Nowicka om metoden

Barns övervikt särskilt känsligt
Intervju med Catharina Neovius, vårdutvecklare inom barnhälsovården, Region Stockholm

April 2020

I dessa Corona-tider när vi ska undvika sociala kontakter för att begränsa smittspridning är det många som blir mer stillasittande. Här finns tips för att inspirera till mer rörelse och aktivitet tillsammans i familjen. Aktivitetstips i Coronatider

Mars 2020

Med anledning av Covid-19 pandemin pausas just nu föräldragruppsbehandling och nya mätningar inom Mer och Mindre-studien. Dessa startas upp så snart läget kring Covid-19 har stabiliserat sig. Vi tar dock fortsatt emot intresseanmälningar om att delta i studien. Tills vidare ser därför processen hos oss ut så här:

  • Vi mottar intresseanmälningar ifrån av BVC via remiss i Take Care ställd till BUMM Liljeholmen, märkt Mer och Mindre-studien eller direkt från föräldrar.
  • Vi kontaktar familjen och informerar om studien. De får också information om att behandling startar först när läget kring Covid-19 har stabiliserat sig. Om familjen är intresserad av att delta skickar vi ut ett samtyckesformulär för underskrift.
  • När vi får tillbaka ett underskrivet samtycke lottar vi familjen att ingå antingen i föräldragruppsbehandling eller sedvanligt omhändertagande inom BUMM eller BVC (beroende på barnets ålder och vikt).
  • Familjen får information om vilken grupp de lottats till och vi håller kontakten med familjen tills det är dags att starta behandling.

Februari 2020

Vetenskapsradion Hälsa har släppt ett program med titeln ”Föräldrakurs bäst på att hejda barnfetma”. I programmet intervjuas en av de deltagande familjerna i förra omgångens Mer och Mindre samt professor Paulina Nowicka som berättar om Mer och Mindre Europa. Programmet har fått en hel del uppmärksamhet. Lyssna gärna!

Januari 2020

Nu är det möjligt för personal verksamma inom barnhälso- och sjukvården att anmäla sig till vår populära gruppledarutbildning i Mer och Mindres föräldrastödsprogram – vid tidig övervikt och fetma hos barn. Vårens utbildningstillfälle är den 27-28 april samt den 11-12 maj. Under utbildningen får du lära dig hur du kan stärka föräldrar i sitt föräldraskap så att livsstilsförändringar underlättas. Läs mer och anmäl dig här .

November 2019

Mer och Mindre bjuder in till en kostnadsfri inspirationsdag för BHV, BUMM och andra intresserade i samarbete med Region Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset. Se mer information här.

Vi har också publicerat två nya artiklar. Den ena handlar om hur sjuksköterskor på BVC upplever samtalet om barns övervikt med barnets föräldrar. Den artikeln hittar ni här. I den andra studien har vi undersökt hur föräldrar som deltagit i Mer och Mindres föräldragrupper upplevde behandlingen. Den artikeln hittar ni här.

September 2019

Anna Ek, projektkoordinator i Mer och Mindre, och Therese Isenborg, utbildad föräldragruppsledare i Mer och Mindre, berättar om Mer och Mindre i BVC-podden.

Vi har också publicerat en ny artikel baserat på Mer och Mindre som undersöker effekten av barnfetmabehandling på kräsna barn

Juli 2019

Vi publicerar våra positiva resultat av Mer och Mindre-studien i den ansedda tidskriften Pediatrics. Sammanfattningen av studien på svenska finns här och här hittar du länken till publikationen på engelska samt till en kort videoabstrakt.

Den andra publikationen om resultaten från Mer och Mindre-studien handlar om förbättring av barns mentala hälsa som observeras efter avslutad behandling. "The influence of preschoolers' emotional and behavioural problems on obesity treatment outcomes: Secondary findings from a randomized controlled trial"

Nu är också upplägget s k Study Protocol av den nya studien Mer och Mindre Europa publicerad. 

April 2019

Anna Ek berättar om MoM på barnveckan i Örebro och presenterar en kort variant av Mer och Mindre.

Mars 2019

Rekrytering till studien pågår för fullt och förväntas pågå året ut. 

December 2018

Etiskt godkännande har erhållits och en ny studie inom Stockholms läns landsting påbörjas. I studien jämförs två behandlingsmetoder för övervikt och fetma hos barn. Barn i åldrarna 2-6 år kan vara med i studien. Rekrytering påbörjas.

November 2018

Utbildning för personal inom barnhälso- och sjukvården inom Stockholms län påbörjas i samarbete med Akademiskt Primärvårdscentrum (APC). Utbildningstillfällena under hösten 2018 blev snabbt fullbokade. Är du som personal vid BVC eller BUMM intresserad av att gå 4 dagars utbildning i Mer och Mindre föräldraprogram under våren eller hösten 2019, läs mer och anmäl dig här. Observera att fakturaadress behöver anges även om utbildningen är kostnadsfri. För eventuella frågor, kontakta Anna Ek.

September 2018

Gotland och Sörmland implementerar Mer och Mindre programmet. Den första gruppen hölls under hösten 2017 vid Visby lasarett. Sörmland höll sin första grupp under hösten 2018 och planerar en ny grupp våren 2019. Under våren 2019 kommer programmet även att implementeras i Norrtälje kommun.

Juni 2018

Med start 1 juni deltar forskargruppen bakom Mer och Mindre studien i projektet Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP) som finansieras av EU:s Horisont 2020-program för hållbar livsmedelssäkerhet (grant nr. 774548). Inom projektet ska MoM testas på yngre barn (2-6 år) med övervikt och fetma i Sverige, Spanien och Rumänien. Vidare ska vi testa om digital teknik (MINISTOP appen) kan hjälpa mycket unga barn med fetma och deras familjer, särskilt från resurssvaga områden, att uppnå hållbara förbättringar i kroppsvikt. Mer om STOP studien kan du läsa här!

Januari 2016

Vi fortsätter att informera om barnfetma och om Mer och Mindres föräldraprogram till barnhälso- och sjukvårdspersonal i olika sammanhang. Vi har i mötet med vårdgivare fått önskemål om vi kunde dela med oss av vårt informationsmaterial så att andra kan använda det i sina verksamheter. Här hittar ni ett första exempel ett intyg om behandling till förskola/skola/fritids. Vi kommer att jobba vidare med hemsidan för att den ska kunna användas som en verktygslåda till er som jobbar med barn med övervikt och fetma.

Juni 2015

Metodartikel om Mer och Mindre publicerad i BMC Public Health 2015 hittar du här.

Anna Ek försvarade sin avhandling ”Early obesity: family-based risk factors and treatment interventions” som baseras på Mer och Mindre-studien i september 2016. 

PN
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-07-10