Paulina Nowicka

Paulina Nowicka

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: paulina.nowicka@ki.se
Besöksadress: Enheten för pediatrik, Novum, Blickagången 6A, 14157 Huddinge
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Pediatrik, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent i pediatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet, CLINTEC, Enheten
  för pediatrik och professor i kostvetenskap, särskilt dietetikens
  kommunikation vid Uppsala universitet.
  Min forskning handlar om livsstilsinterventioner för fetma hos barn,
  framför allt i förskoleåldern. Jag leder flera projekt om barnfetma, bl a
  work package sjukvård i det stora EU-projektet Science and Technology in
  childhood Obesity Policy (STOP). Inom STOP-studien genomför vi en
  randomiserad kontrollerad studie i tre länder (Sverige, Rumänien och
  Spanien) för att testa om tidig behandling för barnfetma med Mer och
  Mindre-metoden (se nedan) hjälper familjer med barn 2-6 år gamla med
  övervikt och fetma. Vidare testar vi en mobilapplikation som har utvecklats
  av Marie Löfs grupp i studien MINISTOP för att se om digital teknik kan
  hjälpa att hålla kvar livsstilsförändringarna som uppnåddes under en
  behandling.
  Barnfetma har redan stått i fokus för min doktorsavhandling [1] (2009,
  Lunds Universitet) samt postdoktoral forskning (2009-2014, Yale University,
  University of Oregon, University of Oxford). Sedan 2010 är jag knuten till
  Karolinska Institutet. 2011 startade jag Mer och Mindre (MoM), en
  randomiserad kontrollerad studie som undersöker olika behandlingsalternativ
  för förskolebarn med fetma i Stockholms län. Min forskning finansieras av
  externa anslag från Vinnova, Jerringfonden, Svenska Sällskapet för
  Medicinsk Forskning, Vetenskapsrådet, FORTE, EU Horizon 2020 mm. Jag har
  handlett till disputation tre doktorander samt varit handledare för fem
  postdoktorer. Vidare har jag axlat flera forskningspolitiska uppdrag inom
  området fetma, bl. a. som vetenskaplig sekreterare för Svensk förening
  för obesitasforskning, SFO, styrelsemedlem i arbetsgruppen för barnfetma
  inom the European Association for Study of Obesity samt under 2014-2017
  kassör för the European Childhood Obesity Group. 2015 arrangerade jag
  ECOG:s 25 europeiska barnfetmakongress som ägde rum i Stockholm. Jag ingår
  i projektledningsgruppen för nationella riktlinjer för vård av fetma, ett
  arbete som leds av Socialstyrelsen, samt rådgivare för WHO i arbetet med de
  internationella riktlinjerna.
  2021-, Expertgruppen, internationella riktlinjer för behandling av fetma,
  WHO
  2020-2022, Projektledningsgrupp, nationella riktlinjer för behandling av
  fetma (ledd av Socialstyrelsen)
  2016-2018, Medlem i Livsmedelverkets expertgrupp inom nutrition och
  folkhälsa
  2014--2017, Kassör och styrelsemedlem, European Childhood Obesity Group
  (ECOG)
  2013-2015, Vetenskaplig sekreterare, Svensk förening för obesitasforskning
  (SFO)
  2007-2016, Medlem i arbetsgruppen för barnfetma, European Association for
  the
  Study on Obesity (EASO)
  2003, Andra plats, bäst uppsats inom idrottsvetenskap i
  Sverige
  2003, Första plats, bäst magisteruppsats inom idrottsvetenskap vid Lunds
  Universitet
  UTBILDNINGAR OCH EXAMINA
  2000. Fil. kand. dietetik, Göteborgs Universitet
  2004. Fil. mag. psykologi, Lunds Universitet
  2009. Familjeterapi, steg 1. Socialhögskolan i Lund.
  DOKTORSEXAMEN
  2009. Dr. medicinsk vetenskap, ämne: pediatrik. Lunds Universitet
  Titel: “Childhood and adolescent obesity: Multidisciplinary approaches in a
  clinical setting”. Huvudhandledare: Tomas Sveger. Bihandledare: Carl-Erik
  Flodmark, Erwin Apitzsch
  POSTDOKTORVISTELSER
  2009-2010 Yale University, Medicinska fakulteten, USA.
  Handledare: Mary Savoye &
 • Sonia Caprio.
  2010-2011 University of Oregon, Inst. för psykologi, USA.
  Handledare: Philip A. Fisher
  2011-2013 Karolinska Institutet (delad med Oxford 2012-13), CLINTEC.
  Handledare: Claude Marcus
  2012-2014 University of Oxford (halvtid), Institutionen för antropologi,
  Storbritannien. Handledare: Stanley Ulijaszek.
  [1] https://lup.lub.lu.se/search/publication/ca566766-65ed-46fe-a1d2-45cee08677bc

Forskningsbeskrivning

 • Mer och Minde-studien [1] (MoM) startades 2011 med det övergripande målet
  att systematiskt utvärdera olika behandlingsinsatser för barnfetma tidigt i
  livet, med fokus på föräldrastöd. Vi jämför den standardbehandling som
  idag erbjuds vid BUMM i Stockholms län med ett strukturerat
  föräldrastödsprogram vars syfte är att förbättra föräldrars tekniker
  i sin kommunikation med barnet t.ex. via uppmuntran och gränssättning. I
  studien deltog 177 familjer som har barn i 4-6 års ålder med fetma (BMI
  >
 • 19, 2 som motsvarar fetma för fyraåringar enligt internationella
  rekommendationer). Familjerna har remitterats från BVC, BUMM och
  skolhälsovården i hela Stockholms län till studiens samordnare och
  randomiseras till en av två behandlingar. Den ena behandlingsformen
  bestod av ett föräldrastödsprogram, den andra utgjordes av den behandling
  som erbjuds inom sjukvården (BUMM) idag och som bygger på livsstilsråd. Vi
  har kunnat visa i en uppföljning efter 12 månader från studiens start att
  föräldrabehandlingen var mer effektiv än den sedvanliga behandlingen som
  den följs upp med booster sessioner (Ek et al, Pediatrics 2019). Numera
  sammanställer vi data från 4 års uppföljningen. Aktuell information om
  Mer och Mindre och alla våra publikationer finns
  på https://ki.se/clintec/mer-och-mindre-studien [2].
  Ett annat forskningsintresse är förståelse av samspelet mellan föräldrar
  och barn i måltidssituationer och "responsive feeding"
 • viktig för att
  kunna utveckla tidiga interventioner. Det har saknats validerade instrument
  i Sverige, därför har flera av mina projekt haft som mål att översätta
  och kvalitetssäkra enkäter för detta ändamål: Child Feeding
  Questionnaire (Nowicka et al, Appetite 2014 [3]), Overt and Covert Control
  (Nowicka et al, Eating Behaviors 2014 [4]), Lifestyle Behaviour Checklist (Ek
  et al, IJBNPA 2015 [5]), Sense of Coherence-13 (Eli et al, Appetite 2016
  [6]) och Child Eating Behaviour Questionnaire (Svensson et al, IJBNPA 2011
  [7] samt Ek et al, PLOS One 2016 [8]).
  [1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26231850
  [2] https://ki.se/clintec/mer-och-mindre-studien
  [3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24972134
  [4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25462025
  [5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25889819
  [6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27191406
  [7] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22152012
  [8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26799397

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Docent, pediatrisk vetenskap, Karolinska Institutet, 2015

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI