Anna Ek

Anna Ek

Senior Forskare
E-postadress: anna.ek@ki.se
Besöksadress: Enheten för pediatrik, Novum, Blickagången 6A, 14157 Huddinge
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Pediatrik, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Klinisk relevans och patientnytta är en självklarhet i min forskning. Jag har genomfört och utvärderat fem omfattande studier för att ta reda på
    vilket stöd vi ska ge familjer med barn med obesitas. Min forskning har framför allt fokuserat på tidiga interventioner för att förebygga eller behandla obesitas tidigt i livet. En fördjupad kunskap och förståelse för komplexiteten av obesitas har därefter byggts upp under snart 20 års arbetslivserfarenhet inom både klinisk verksamhet och forskningsarbete. Jag har varit involverad i fem randomiserade kontrollerade studier: AB-ISS - som undersökte effekten av idrottsläger för barn med obesitas, Early STOPP - en preventionsstudie av barnobesitas tidigt i livet, en enkätvalideringsstudie med 25 förskolor i Stockholms län, SCAMPI – en appbaserad intervention som undersökte om vi kan öka vuxnas fysiska aktivitet genom aktiv transport, MoM - som undersökte tidig barnobesitasbehandling med fokus på föräldraskap, samt det EU finansierade projektet Mer och Mindre Europa där behandlingsmodellen MoM testades på barn med övervikt och obesitas från yngre åldrar i tre länder. Jag intresserar mig även för kvalitativ forskning som ett led i att förstå hur vi stärker vårdkedjan kring barn med en hög vikt i förskoleåldern där vi tar hänsyn till både familjernas och vårdpersonalens perspektiv. 

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Senior Forskare, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2016

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI