Välkommen till Mer och Mindre

Tack för att du besöker vår hemsida. Här kan du läsa om övervikt och obesitas samt om Mer och Mindre. Under hösten 2021 har rekryteringen till den EU finansierade Mer och Mindre Europa studien avslutats, här kan du också del av våra resultat

Förälder och barn vid havet.
Anna Ek. Foto: Anna Ek.

I Mer och Mindre vill vi erbjuda föräldrar som har barn med övervikt och obesitas ett extra stöd i sitt föräldraskap. Programmet erbjuder verktyg som underlättar kommunikationen med barnet och kan underlätta införandet av nya vanor. De flesta föräldrar har tankar och funderingar kring vad som är bra vanor när det gäller mat och rörelse. De vill ge sina barn de absolut bästa förutsättningarna men det är inte alltid så lätt och ibland behövs råd och inspiration.

Information om Mer och Mindre programmet

Mer och Mindre genomförs i Stockholms län och även på Mallorca (Spanien) och i Timisoara (Rumänien), därför kallar vi studien Mer och Mindre Europa. Tidigare har Mer och Mindre utvärderats på barn med obesitas i åldrarna 4-6 år. Vi kunde då se positiva effekter på barnens viktstatus, dessa data är publicerade 2019Läs mer om upplägget av Mer och Mindre-studien. Nu provar vi samma studieupplägg men inkluderar även yngre åldrar (från 2 år) och barn med övervikt. En annan förändring är att uppföljningen kommer att ske i form av en app (MINISTOP).

På den här hemsidan hittar du information om barnobesitas, Mer och Mindre samt om studien Mer och Mindre Europa: vad studien handlade om och hur studien gick till.

Projektansvarig

Paulina Nowicka

Professor

Varför utvecklade vi Mer och Mindre?

Tanken med Mer och Mindre är att föräldrar ska få möjlighet att hitta lösningar på vardagsproblem och få stöd i arbetet mot en hälsosammare livsstil.

Det kan vara svårt att veta vad som är "lagom" och hur svarar man ett barn som ständigt säger att det är hungrigt. Många föräldrar har flera barn och ibland kan det också vara svårt att förena många olika viljor och behov.

Pratbubblor om Mer och Mindre studien

Vi har träffat många föräldrar och detta är några av de frågor som vi brukar få:

 • När mitt barn äter har han svårt att sluta - hur ska jag göra?
 • Är det bättre att barnet får äta lite godis flera dagar i veckan eller ska vi spara allt till en dag?
 • Mina föräldrar älskar att bjuda vårt barn på glass - vad ska jag säga till dem?
 • Mitt barn blir så arg när jag säger nej - hur ska jag göra?
 • Ska jag prata med mitt barn om övervikten?

I Mer och Mindre Europa-studien ville vi jämföra två olika typer av behandlingar:

 • Föräldragruppsbehandling och användandet av en app (MINISTOP)
 • Samtal vid barnavårdscentral (BVC) eller behandling vid barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) 

Barn och familjer som kunde delta i studien

För att delta i Mer och Mindre -Europa skulle familjen vara bosatta i Stockholmsområdet och barnet skulle vara mellan 2-6 år, ha övervikt eller obesitas enligt barnets BMI kurva och vara för övrigt friskt. Barnet skulle ha minst en förälder som kan tala och förstå svenska i tal och skrift

Om en familj bestämde sig för att delta i studien blev de slumpvis lottade till antingen föräldragrupp eller behandling vid BUMM. Vi som arbetade med studien kunde inte påverka vilken grupp familjen hamnade i utan lottningen var helt slumpmässigt.

 • Barnet mäts och vägs vid studiestart samt efter 3, 9, 15 och 21 månader
 • Föräldrarna får svara på frågor om bland annat familjebakgrund, barnets välbefinnande, beteende och livsstilsvanor.
 • Blodprov och urinprov lämnas vid start samt vid mätningen vid 9 månader.
 • Efter studien erbjuds alla familjer fortsatt kontakt på BVC eller BUMM.

Föräldragrupp

I Mer och Mindres (MoM) föräldragrupper träffas vi 10 gånger, en gång i veckan under ca 90 minuter. Plats och tid för träffarna anpassas utifrån att så många som möjligt ska kunna delta.

Träffarna leds av två utbildade gruppledare och varje vecka presenteras olika teman och övningar och föräldrarna får uppdrag att arbeta med hemma, ett exempel på ett sådant uppdrag kan du se nedan i veckans uppdrag. Vi pratar bland mycket annat om hur föräldrar på bästa sätt kan uppmuntra barn till att lära sig nya saker, hur föräldrar kan hantera tjat, varför det är viktigt att kunna säga nej och mycket annat som är betydelsefullt i föräldrarollen samt ger konkreta tips kring till exempel hur mycket mat som är lagom och hur man kan begränsa barnets skärmtid. Ett uppskattat inslag är ”Veckans hälsotips”, som du kan se ett exempel på, under dokument.

Rekryteringen till Mer och Mindre Europa avslutades i september 2022, uppföljningen i studien avslutas våren 2023.

Mer och Mindre erbjuds på några Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningar i Sverige, bland annat på Gotland, Region Kronoberg och i Stockholm. Kontakta oss om du vill veta mer eller komma i kontakt med en mottagning som håller grupper eller är utbildade i programmet.

Faktaruta BMI

Så här räknar du ut BMI för barn med hjälp av måttet BMI, som står för Body Mass Index, kan du få reda på om barnet har övervikt eller obesitas. Barns BMI beräknas på samma sätt som hos vuxna. Du tar vikten i kilo och delar det med längden i meter. Talet du får delar du ännu en gång med längden i meter:

Exempel: Kalle är 1,02 m lång och väger 23 kg

Kalle's BMI är då: 23 / (1,02 x 1,02) = 22,1

Rikshandboken

Till skillnad från vuxna varierar BMI-talet hos barn med ålder och kön och därför finns det särskilda BMI-tabeller för barn. Hos vuxna är gränsen för övervikt BMI 25 och gränsen för obesitas BMI 30. För barn är dessa gränser omräknade i förhållande till de vuxnas och kallas därför iso- BMI 25 och iso-BMI 30. 

Är du osäker på ditt barns tillväxt kan du kontakta oss eller ditt barns BVC sjuksköterska.

Pappa leker med barn.
Foto: Anna Ek

Vi följer en manual men utgår ifrån de utmaningar kring barnets mat och rörelse som föräldrarna stöter på. Vi tar hjälp av varandras erfarenheter och kunskaper. Det finns inget som är rätt eller fel utan det handlar om att hitta lösningar som passar familjen i fråga. Vår förhoppning är att föräldrarna ska få nya verktyg att använda i sitt föräldraskap och att de ska känna sig tryggare i frågor som rör barnets mat och rörelse.

Mer och Mindres föräldragrupper baseras på ett föräldrastödsprogram som kallas för KEEP och som har utvecklats vid Oregon Social Learning Center i USA. I den här studien har vi utgått ifrån KEEP och skapat ett program som kan ge stöd till familjer där barnet väger för mycket i tidig ålder. Utvecklingen av programmet för Mer och Mindres föräldragrupper har skett i ett nära samarbete mellan programmets skapare i USA och kliniska barnobesitasforskare vid Karolinska Institutet. Fokus ligger på livsstilsförändringar och innehållet har skräddarsytts för att passa familjer i Sverige.

Så här säger några föräldrar om att vara med i gruppen:

"Jag har fått en bättre insikt om hur det är att vara förälder och verktyg att behålla de bra matvanor som vi nu har skaffat oss."

”Så skulle jag nog sammanfatta hur det här [kursen] har varit bra för oss, det har ringat in lite tydligare för oss, varför det ser ut som det gör, varför barnet ligger över sin kurva att vi kan se mönster och hur vi kan ändra det.”

Se fler kommentarer från föräldrar här

Stöd vid barnavårdscentral (BVC) eller barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Information om stöd vid barnavårdscentral (BVC) eller barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Har du frågor om Mer och Mindre?

Kontakta oss genom att mejla merochmindre@clintec.ki.se eller ring 070-090 23 49.

Studien är granskad av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm (dnr: 2018/2082-31/1).

Mer och Mindre Europa har erhållit ekonomiska medel från: EU Horizon 2020 programmet, grant nr 774548 — STOP — H2020-SFS-2016-2017/H2020-SFS-2017-2

PN
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-06-28