Utbildning vid enheten för obstetrik och gynekologi

Enheten medverkar vid utbildning av studenter på de nationella läkarprogrammen samt av internationella läkarstudenter. I anslutning till läkarutbildningen bedrivs pedagogisk forskning. Enheten har även kliniska och pre-kliniska forskarstuderande och för läkare under specialistutbildning finns möjlighet att läsa en specialkompetenskurs i samarbete med Socialstyrelsen.

Utbildning obstetrik
Foto: Cecilia Hultqvist

Läkarstudenter

Vi tar emot läkarstudenter på kurserna Moment reproduktion och Klinisk rotation. På Moment reproduktion, del av kursen Klinisk medicin – Inriktning reproduktion och utveckling, tar vi emot nationella studenter och internationella Erasmusstudenter från våra nordiska grannländer. Kursen omfattar båda teori och praktik i ämnesområdena gynekologi och obstetrik i öppen- och slutenvård. Verksamhetsförlagd utbildning är centralt under momentet och stor vikt läggs vid primärvårdens perspektiv, förebyggande av sjukdom samt vid principer och strategier för diagnostik. Momentet innefattar också kvinnors utsatthet i familj och samhälle samt därtill relevanta författningar och lagar. Under momentet integreras nya kunskaper och färdigheter med tidigare basvetenskaplig och klinisk kunskap.

Erasmusstudenter från Karolinska institutets partneruniversitet har även möjlighet att delta i verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos oss som en del av kursen Klinisk rotation – Gynekologi obstetrik. Fokus i kursen ligger på den kliniska tjänstgöringen, med patientbaserad handledning och med individuell återkoppling så att färdigheter vidareutvecklas. Beroende på studentens erfarenhet och kunskap ges möjlighet att ta olika grad av aktiv del i arbetet. 

För information till internationella studenter om behörighet till våra kurser, kontakta Karolinska institutets internationella handläggare för inresande läkarstudenter.

Pedagogisk forskning

Sedan 2021 har enheten bedrivit forskning kring lärandeformen Team Based Learning (TBL), en central lärandeform på det nya nationella sexåriga läkarprogrammet. TBL har tidigare främst använts på prekliniska terminer och enheten är intresserad av att studera modellens effekt på studenters kliniska resonemang och professionell utveckling under kliniska terminer. Forskningen bedrivs av enheten i samarbete med andra övriga institutioner för Moment reproduktion. 

Publikationer

Sterpu I, Herling L, Nordquist J, Rotgans J, Acharya G. Team-based learning (TBL) in clinical disciplines for undergraduate medical students-a scoping review. BMC Med Educ. 2024 Jan 3;24(1):18. doi: 10.1186/s12909-023-04975-x. PMID: 38172844; PMCID: PMC10765894.

Acharya G, Sterpu I, Herling L. Training future specialists in Obstetrics and Gynecology: Is harmonization possible in Europe? Acta Obstet Gynecol Scand. 2021 Nov;100(11):1939-1940. doi: 10.1111/aogs.14283. PMID: 34704258.

Forskarutbildning

Hos enheten finns forskarstuderande inom både de pre-kliniska och kliniska disciplinerna. Information till forskarstuderande tillhandahålls via CLINTEC:s sida för forskarstuderande och doktorandtjänster utlyses på Karolinska Institutets hemsida för utbildning.

I samarbete med Toronto universitet håller enheten kursen Medical Developmental Biology, en utbyteskurs för doktorander och post-doktorander. Huvudsyftet med kursen är att vidareutveckla förståelsen för frågor inom utvecklings- och stamcellsbiologi med direkta konsekvenser för mänsklig utveckling och sjukdom.Mer information om kursen finns i kurskatalogen för forskarutbildning på Karolinska Institutets hemsida.

Våra forskare är även verksamma som föreläsare på kurser för forskarstuderande, såsom Gene Regulation in the Early Human Embryo, en del av doktorandprogrammet för Utveckling och regeneration (DevReg).

Länkar

Specialkompetenskurser

Enheten genomför i samarbete med Socialstyrelsen specialistkompetenskursen Cervixcancerprevention. Kursen är en mycket uppskattad grundkurs för blivande specialister inom gynekologi och innefattar föreläsningar, falldiskussion och bildvisning.  Kursen riktar sig till blivande gynekologer. Information om ansökan finns på Socialstyrelsens hemsida.

Utbildnings- och forskningsnätverk

Enheten driver forskningsnätverket Tissue and Motion som fokuserar på forskningsområdet regenerativ medicin. Nätverket syftar till att integrera pre-klinisk och klinisk forskning samt stimulera samarbeten, särskilt för juniora forskare.  

Pedagogiska utmärkelser

År 2023 fick Susanna Eriksson, specialistläkare och klinisk assistent på kursen Moment reproduktion pris för bästa handledare från Sveriges Läkarförbund, Stockholms studentavdelning. 

År 2021 fick Hedvig Engberg, specialistläkare i gynekologi och obstetrik och tidigare klinisk assistent på kursen Moment reproduktion, pris för bästa handledare från Sveriges Läkarförbund, Stockholms studentavdelning.

GA
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-03-26