Enheter

Enheter vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC består av femton enheter. Här hittar du mer information om respektive enhets verksamhet.