Dekorativ bild, mHälsa och nutrition

Forskargruppen IMPACT - Marie Löf

Forskargruppen IMPACT fokuserar på förebyggande av övervikt och obesitas under graviditet och barndom. Vi använder mobiltelefonteknik (mHealth) för att mäta kost och fysisk aktivitet, och för att leverera insatser som främjar en hälsosam livsstil i olika befolkningsgrupper, särskilt inom mödra- och barnhälsovården. Vår forskning inkluderar mHealth för egenvård och behandling av sjukdomar, t.ex. graviditetsdiabetes. Vi ger även utbildning i Nutrition och är en del av Centrum för Nutrition.

Foto: Maria Henström

Läs mer om vår forskargrupp och projekt:

Utbildning inom nutrition: