Att tala om självmord är ett skydd för livet

NASP Nyheter

Datum Nyheter Taggar
24 Jul 2015 MHFA-dagen 2015 Prevention, Psykisk ohälsa, Suicidforskning
24 Jul 2015 Danuta Wasserman tilldelas Honorary Fellowship i the Royal College of Psychiatrists, Storbritannien Suicidforskning
17 Jul 2015 Stockholms läns landsting satsar på Youth Aware of Mental Health (YAM) i Stockholms skolor Prevention, Psykisk ohälsa, Suicidforskning
26 Jun 2015 Susanne Rolfner Suvanto utsedd till utredare för nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen Psykisk ohälsa
17 Jun 2015 MHFA-café för instruktörer i MHFA Prevention, Psykisk ohälsa