• Widerströmska huset
    Läs mer om vår forskning här

    Vår forskning sträcker sig över ett brett forskningsfält med hjärnan som gemensam nämnare. 

  • Läs mer om våra utbildningar här

    Vi står för en stor del av grundutbildningen vid KI med flera utbildningsprogram och delar av läkarprogrammet. 

Vid institutionen för klinisk neurovetenskap forskar och undervisar vi om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Ett arbete som i hög grad är integrerat med de kliniska verksamheterna vid Stockholms läns landsting. Vi är organiserade i fem sektioner, har drygt 400 anställda, över 200 doktorander och omsluter cirka 380 miljoner kronor. Vi undervisar blivande arbetsterapeuter, läkare, optiker, ortoptister, psykologer och sjukgymnaster.

Lediga jobb hos oss

Befattning Sista ansökningsdatum
Doktorandplats inom translationell imaging 30 Nov 2014
Administratör 09 Dec 2014