• Widerströmska huset
    Läs mer om vår forskning här

    Vid institutionen för klinisk neurovetenskap forskar och undervisar vi om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. 

  • Läs mer om våra utbildningar här

    Vi är organiserade i fem sektioner, har drygt 350 anställda, 250 doktorander och omsätter cirka 380 miljoner kronor. 

Kalender

Datum Event
19 Sep 2014 - 09:00 Disputation Erik Andersson
23 Sep 2014 - 10:00 Halvtidskontroll Jonas Raninen
24 Sep 2014 - 13:00 Halvtidskontroll Helena Petersén
25 Sep 2014 - 14:00 Halvtidskontroll Lisa Mather
26 Sep 2014 - 10:00 Halvtidskontroll Karolina Sörman