• Läs mer om våra utbildningar här

    Vi står för en stor del av grundutbildningen vid KI med flera utbildningsprogram och delar av läkarprogrammet. 

  • Widerströmska huset
    Läs mer om vår forskning här

    Vår forskning sträcker sig över ett brett forskningsfält med hjärnan som gemensam nämnare. 

Vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) forskar och undervisar vi om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Vi är organiserade i fem sektioner och undervisar blivande arbetsterapeuter, läkare, optiker, ortoptister, psykologer och sjukgymnaster.