• Widerströmska huset
    Läs mer om vår forskning här

    Vid institutionen för klinisk neurovetenskap forskar och undervisar vi om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. 

  • Läs mer om våra utbildningar här

    Vi är organiserade i fem sektioner, har drygt 350 anställda, 250 doktorander och omsätter cirka 380 miljoner kronor.