Utbildning

This page in English

Vi arrangerar och är involverade i utbildning på olika nivåer; grundutbildning, vidareutbildning, forskarutbildning och postdoc handledning.

Vi verkar också mer generellt för en kompetensutveckling inom försäkringsmedicin, bl.a. genom nätverk inom området, genom föreläsningar, forskningsprojekt osv.

Vidareutbildning i försäkringsmedicin (22,5 hp)

Under vårterminen 2016 startade vi upp vår tredje vidareutbildningskurs i försäkringsmedicin, för specialistutbildade läkare. Kursen omfattar 22,5 högskolepoängpoäng och går över tre terminer, vilket innebär 25 % av heltid, på distans.

Utbildningen syftar till att ge kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom ämnesområdet försäkringsmedicin, som bas för och grundläggande behörighet för arbete med försäkringsmedicinska uppgifter inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, Försäkringskassan och andra försäkringsbolag.

Utbildningen är tvärdisciplinär, problembaserad och avser att utifrån olika perspektiv ge kompetens vad avser praxis, vetenskap och forskning, lagar, regler, samhällets organisation och olika aspekter av sjukskrivningsprocessen inklusive medverkan i andras kompetensutveckling inom försäkringsmedicin.

Tider för kursträffar i Stockholm är: 

  • Vårterminen 2016: 8-10/2, 14-16/3, 9-11/5
  • Höstterminen 2016: 12-14/9, 17-19/10, 21-23/11
  • Vårterminen 2017: 6-8/2, 13-15/3, 24-27/4, 29-31/5

Mer information om kursen finns i kursplanen.

Kursansvarig: Professor Kristina Alexanderson

Forskarutbildning

Flera doktorander gör sin forskarutbildning vid Sektionen och arbetar då med ett eller flera försäkringsmedicinska projekt. Doktorandgruppen har även återkommande seminarier.

Forskarutbildningskursen "Sickness Absence Research; Theories, Methods and Concepts" (4.5 hp) kommer att ges nästa gång under vårterminen 2018.

    Följande datum gäller: 5-7 februari samt 16-18 april 2018.

Här hittar du mer information om den senaste kursen som vi gav under vårterminen 2015.

Sveriges första magisterprogram i försäkringsmedicin

Höstterminen 2007 startade Karolinska Institutet Sveriges första magisterprogram i försäkringsmedicin. Programmet riktade sig till specialistutbildade läkare över hela Sverige. Intresset och antalet sökande var stort och kursen var mycket uppskattad. Vi får många frågor om nästa kurstillfälle, för närvarande är det dock inte möjligt att anordna en sådan kurs.

För mer information om våra utbildningar, mejla till Kristina Alexanderson

Försäkringsmedicin