Vill du bli patient hos en student?

Vid institutionen för odontologi utbildas blivande tandläkare och tandhygienister. Den kliniska utbildningen får studenterna hos oss vid universitetstandvården. Här kan vi erbjuda tandvård till lägre priser. All behandling som studenterna utför på klinikerna för vuxentandvård sker under noggrann handledning av lärare. Samtliga lärare är antingen allmän- eller specialisttandläkare.

Porträtt.
Jasmin Housni Kinnunen. Foto: Storyboard Film Television AB

Lägre priser – och du gör en insats för forskningen

Här kan vi erbjuda tandvård till lägre priser. All behandling hos studenterna debiteras enligt studenttaxa.

Ingen vanlig tandläkarmottagning

För att bli inskriven hos någon av våra studenter krävs att du har behov av vård som passar att behandlas av student. Intervallet för inskrivning är två år. En annan sak som skiljer vår klinik från en vanlig tandläkarmottagning är att du blir utskriven när du är färdigbehandlad. 

Villkor för behandling av student

För att studenterna ska få så goda förutsättningar som möjligt gäller följande villkor:

  • Du ska kunna komma på behandling ca 1–2 gånger/vecka, och vara beredd att stanna i 2–3 timmar varje gång. Du ska även kunna anpassa dina besök till studenternas tjänstgöringsschema på kliniken, som kan vara både på för- och eftermiddagar.
  • Du medger att dina journaluppgifter och röntgenfoton kan användas i utbildningssyfte.
  • Du kan tala svenska eller engelska obehindrat, utan tolk.
  • Vänligen observera att barn inte får tas med till klinikerna för vuxentandvård.

För ditt och studenternas bästa kan vi inte behandla:

  • patienter med känd blodsmitta eller MRSA
  • patienter med stort, komplicerat protetiskt behandlingsbehov
  • patienter med omfattande fast protetik gjord sedan tidigare.
  • patienter som står på bifosfonater (medicin mot benskörhet)

Ta med din medicinlista till första besöket om du är osäker på vilka mediciner du tar.

Utbytesstudenter

Vi har många engelsktalande utbytesstudenter som gärna vill ha patienter. Sätt ett kryss i rutan om du vill vara patient hos en utbytesstudent.

Detaljerad information om att bli patient hos oss

Innan du kan skrivas in hos någon av våra studenter krävs att någon av våra lärare bedömt om ditt behandlingsbehov är lämpligt för utbildningstandvård. Oftast behövs röntgenbilder i kombination med en undersökning för att kunna göra en fullständig bedömning. Därför brukar vi boka in ett inledande besök för odontologisk röntgen. Därefter får du komma till vår inskrivningssektion vid kliniken för oral diagnostik. I enklare fall kan vi även göra en bedömning efter granskning av röntgenbilderna utan något personligt besök. Du blir då meddelad per post.

Om du blir inskriven för behandling hos en student sätts du upp på vår kölista. Väntetiden varierar mellan 3 och 12 månader beroende på ditt vårdbehov. Vid akuta problem kan vi behandla dig på vår akutmottagning.

Kostnad och betalning

All behandling som utförs av studenter debiteras med en speciell studenttaxa. Implantat och proteser debiteras dock i anslutning till Försäkringskassan vilket medför vissa rabatter (högkostnadsskydd).

Om du behöver specialisttandvård kan vi remittera till vår specialistklinik. Där arbetar endast specialisttandläkare och tandläkare under specialisttjänstgöring och där gäller en högre taxa baserad på Försäkringskassans referensprislista. Prislistan finns tillgänglig på webben och i väntrummet på specialistkliniken. Denna vård är ansluten till Försäkringskassan.

Avskrivning från kliniken

Avskrivning från kliniken kan ske om du vid upprepade tillfällen uteblir eller lämnar sent återbud. Uteblivande och sent återbud, det vill säga mindre än 24 timmar före din bokade tid, kommer att debiteras enligt regionens riktlinjer. Om en skuld inte blir reglerad senast gången efter debiteringstillfället, kan behandlingen avbrytas och du kan bli avskriven från kliniken.

Garanti

Vi lämnar garanti för våra protetiska åtgärder. Detta innebär att omgörning under garantitiden sker utan kostnad, upp till betalt belopp.

  • Ett år för proteser
  • Två år för kronor/broar

Intresseanmälan

Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna i ansökan är korrekta och sanningsenliga:

Namn
Universitetstandvården hanterar personuppgifter enligt Karolinska Institutets integritetsskyddspolicy.