Behöver du en rotfyllning eller en bro? Bli behandlad av KI:s tandläkarstudenter

Om du behöver en rotfyllning eller en krona, bro, eller implantatbehandling, kan du vända dig till studenterna på Karolinska Institutets tandläkarprogram. Behandlingen kostar mindre och tar lite längre tid än hos andra tandläkare.

Behandling, patient i stol, tandläkare och tandsköterska.
Tandläkarbehandling vid lärarkliniken. Foto: Storyboard Film & Television AB

Rotfyllningar görs ofta på grund av en död eller svårt infekterad pulpa. Ibland kan du även ha väldigt ont i tanden. Vid en rotfyllning rensas tanden från bakterier och fylls.

Kronor, broar och implantatbehandlingar görs när tänder är alltför skadade eller när det uppstår en tandlucka, där en tand saknas.

Villkor för behandling av student

För att studenterna ska få så goda förutsättningar som möjligt gäller följande villkor:

  • Du ska kunna komma på behandling ca 1–2 gånger/vecka, och vara beredd att stanna i 2–3 timmar varje gång. Du ska även kunna anpassa dina besök till studenternas tjänstgöringsschema på kliniken, som kan vara både på för- och eftermiddagar.
  • Du medger att dina journaluppgifter och röntgenfoton kan användas i utbildningssyfte.
  • Du kan tala svenska obehindrat, utan tolk.
  • Vänligen observera att barn inte får tas med till klinikerna för vuxentandvård.

För ditt och studenternas bästa kan vi inte behandla:

  • patienter med känd blodsmitta eller MRSA
  • patienter med stort, komplicerat protetiskt behandlingsbehov
  • patienter med omfattande fast protetik gjord sedan tidigare.
  • Ta med din medicinlista till första besöket om du är osäker på vilka mediciner du tar.

Utbytesstudenter

Vi har många engelsktalande utbytesstudenter som gärna vill ha patienter. Sätt ett kryss i rutan om du vill vara patient hos en utbytesstudent.

Detaljerad information om att bli patient hos oss

Innan du kan skrivas in hos någon av våra studenter krävs att någon av våra lärare bedömt om ditt behandlingsbehov är lämpligt för utbildningstandvård. Oftast behövs röntgenbilder i kombination med en undersökning för att kunna göra en fullständig bedömning. Därför brukar vi boka in ett inledande besök för odontologisk röntgen. Därefter får du komma till vår inskrivningssektion vid kliniken för oral diagnostik. I enklare fall kan vi även göra en bedömning efter granskning av röntgenbilderna utan något personligt besök. Du blir då meddelad per post.

Om du blir inskriven för behandling hos en student sätts du upp på vår kölista. Väntetiden varierar mellan 3 och 12 månader beroende på ditt vårdbehov. Vid akuta problem kan vi behandla dig på vår akutmottagning.

Kostnad och betalning

När vi planerar din behandling presenterar vi ett preliminärt kostnadsförslag, så att du vet på ett ungefär vad din behandling kommer att kosta. All behandling som utförs av studenter debiteras med en speciell studenttaxa, se första sidan. Klinikerna för vuxentandvård är inte anslutna till Försäkringskassan.

Om du behöver specialisttandvård kan vi remittera till vår specialistklinik. Där arbetar endast specialisttandläkare och tandläkare under specialisttjänstgöring och där gäller en högre taxa baserad på Försäkringskassans referensprislista. Prislistan finns tillgänglig på webben och i väntrummet på specialistkliniken. Denna vård är ansluten till Försäkringskassan.

Avskrivning från kliniken

Avskrivning från kliniken kan ske om du vid upprepade tillfällen uteblir eller lämnar sent återbud. Uteblivande och sent återbud, det vill säga mindre än 24 timmar före din bokade tid, kommer att debiteras. Om en skuld inte blir reglerad senast gången efter debiteringstillfället, kan behandlingen avbrytas och du kan bli avskriven från kliniken.

Garanti

Vi lämnar garanti för våra protetiska åtgärder. Detta innebär att omgörning under garantitiden sker utan kostnad, upp till betalt belopp.

  • Ett år för proteser
  • Två år för kronor/broar

Intresseanmälan

Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna i ansökan är korrekta och sanningsenliga:

Namn
Universitetstandvården hanterar personuppgifter enligt Karolinska Institutets integritetsskyddspolicy.