Bli patient hos en student

Vid institutionen för odontologi utbildas blivande tandläkare och tandhygienister. Den kliniska utbildningen får studenterna hos oss vid universitetstandvården.

Ingen vanlig tandläkarmottagning

Här på universitetstandvården kan vi erbjuda tandvård till lägre priser. All behandling som studenterna utför på klinikerna för vuxentandvård sker under noggrann handledning av lärare. Samtliga lärare är legitimerade, antingen allmän- eller specialisttandläkare.

För att bli inskriven hos någon av våra studenter krävs att du har behov av vård som passar att behandlas av student. En annan sak som skiljer vår klinik från en vanlig tandläkarmottagning är att du blir utskriven när du är färdigbehandlad. 

Intresseanmälan

Intresseanmälan finns att fylla i personligen i receptionen på plan 6 och lämnas in mot uppvisande av legitimation, eller så anmäler du intresse digitalt via länken Intresseanmälan (klicka på länken, läs igenom villkoren, fyll i formuläret och skicka in ditt intresse)

Behovet av patienter varierar från termin till termin.

Receptionen är öppen:

 • måndag–torsdag: 8–17
 • fredag: 8–16
 • lunchstängt: 12-12:45

Villkor för behandling av student

För att studenterna ska få så goda förutsättningar som möjligt gäller följande villkor:

 • Du ska kunna komma på behandling ca 1–2 gånger/vecka, och vara beredd att stanna i 2–3 timmar varje gång. Du ska även kunna anpassa dina besök till studenternas tjänstgöringsschema på kliniken, som kan vara både på för- och eftermiddagar.
 • Du medger att dina journaluppgifter och röntgenfoton kan användas i utbildningssyfte.
 • Du kan tala svenska eller engelska obehindrat, utan tolk.

För ditt och studenternas bästa kan vi inte behandla:

 • patienter med känd blodsmitta eller MRSA
 • patienter med stort, komplicerat protetiskt behandlingsbehov
 • patienter med omfattande fast protetik gjord sedan tidigare
 • patienter som medicinerar med bifosfonater (medicin mot benskörhet)

Ta med din medicinlista till första besöket om du är osäker på vilka mediciner du tar.

Vänligen observera att barn inte får tas med till klinikerna för vuxentandvård.

Så går det till

Innan du kan skrivas in hos någon av våra studenter krävs att någon av våra lärare bedömt att ditt behandlingsbehov är lämpligt för utbildningstandvård. Oftast behövs röntgenbilder i kombination med en undersökning för att kunna göra en fullständig bedömning. Därför brukar vi boka in ett inledande besök på universitetstandvårdens klinik för odontologisk röntgen. Efter ditt besök där får du komma ytterligare en gång. I enklare fall kan vi även göra en bedömning efter granskning av röntgenbilderna utan att vi ses. Du blir då meddelad om du kan skrivas in hos oss eller inte.

Om du blir inskriven för behandling hos student sätts du upp på vår kölista. Väntetiden kan variera från höst till vår, beroende på vilket moment som är aktuellt i utbildningen. Upp till ett års väntetid kan det vara.

Vid akuta problem kan vi behandla dig på vår akutmottagning, om du redan är patient hos oss.

Kostnader och betalning

När vi planerar din behandling får du ett kostnadsförslag, så att du vet på ett ungefär vad din behandling kommer att kosta. All behandling som utförs av studenter debiteras med en speciell studenttaxa. Klinikerna för vuxentandvård är inte anslutna till Försäkringskassan än.

Prisexempel
Behandling Referenspris (SEK) Vårt pris (SEK)
Basundersökning utförd av tandläkare 970 291
Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 420 126
Undersökning, kompletterande undersökning eller utredning, enstaka tand, inskriven patient 420 0
Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 195 359
Utredning, inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 955 587
Basundersökning, utförd av tandhygienist 760 228
Basundersökning fullständig, utförd av tandhygienist 990 297
Akut, eller annan undersökning utförd av tandhygienist 415 125

Om du behöver specialisttandvård kan vi remittera till vår specialistklinik. Där arbetar endast specialisttandläkare och tandläkare under specialisttjänstgöring och där gäller en högre taxa baserad på Försäkringskassans referensprislista. Prislistan finns tillgänglig på specialistkliniken. Denna vård är ansluten till Försäkringskassan.

Vi kan tyvärr inte erbjuda våra patienter några kosmetiska behandlingar, som till exempel tandblekning.

Vi tar endast emot betalning med kort och du betalar efter varje slutförd åtgärd. Om din nästa debitering beräknas bli 1000 kr eller mer, ska minst halva beloppet betalas i förskott. Om en skuld inte blir reglerad senast gången efter debiteringstillfället, kan behandlingen avbrytas och du kan bli avskriven från kliniken.

När du inte kommer till bokad tid

Avskrivning från kliniken kan också ske om du vid upprepade tillfällen uteblir eller lämnar sent återbud. Varje uteblivande från överenskommen tid debiteras med 200 kr.

Garanti

Vi lämnar garanti för våra protetiska åtgärder. Detta innebär att omgörning under garantitiden sker utan kostnad, upp till betalt belopp.

 • 1 år för proteser
 • 2 år för kronor/broar

Kontakt

På sidan "Kontakta och hitta till universitetstandvården" finns besöksadress och information om parkering. Vid frågor går det bra att mejla till vuxentandvarden@ki.se eller ringa 08-524 88 200. Är du patient hos oss bör du i första hand ta kontakt med din tandläkar-/tandhygieniststudent på det sätt ni kommit överens om.

Prislista fullständig

PD
Innehållsgranskare:
Kicki Carlsson
2024-03-13