Patient på universitetstandvården

Universitetstandvården består av olika kliniker. På vilken klinik du behandlas beror på vilken behandling du behöver.

Vi erbjuder olika typer av vård.

Studenttandvård

Karolinska Institutets studenter behöver utföra vissa moment på patienter under sin utbildning till tandläkare eller tandhygienist. Därför kan du bli behandlad av en student på våra kliniker, utom på Specialistkliniken och Lärarkliniken. Alla studenter har handledning.

Du fyller i en intresseanmälan via länken "Bli patient hos en student" nedan. En av våra lärare bedömer sedan om dina behandlingsbehov matchar utbildningsmomenten som studenterna behöver genomgå.

Bli patient hos en student

Akuttandvård

Om du har tandvärk och behöver tandvård akut kan du både vända dig till vår lärarklinik eller akutmottagningen, under förutsättning att du redan är patient hos oss. Här tar vi inte emot nya patienter.

Akuttandvård

Lärarkliniken

Namnet lärarkliniken innebär att alla som arbetar här utbildar framtidens tandvårdspersonal. Här bedriver vi allmäntandvård. Du är välkommen som patient när du har fyllt 24 år.

Lärarkliniken

Tandvård för barn och unga

Barn och unga till och med det året de fyller 23 år kan vända sig till kliniken för barn- och ungdomstandvård.

Specialisttandvård

Om du har behov som din allmäntandläkare bedömer kräver specialisttandvård, kan du behandlas på en av våra specialistkliniker. Du behöver en remiss från din tandläkare, läkare eller annan vårdgivare.

Specialistkliniken

Tandreglering

Behöver du en tandställning kan du vända dig till kliniken för tandreglering. Är du vuxen behövs ingen remiss. Om du är barn behövs en remiss.

Kliniken för tandreglering

Odontologisk röntgen

Våra kliniker samarbetar med odontologisk röntgen, för att med hjälp av röntgenundersökning kunna bedöma din tandhälsa och välja rätt behandlingen för dig.

Odontologisk röntgen

PD
Innehållsgranskare:
Kicki Carlsson
2024-04-19