Skip to main content

Patient på universitetstandvården

För att bli patient hos en student lämnar du in en intresseanmälan i vår reception. För att behandlas på specialistklinikerna krävs en remiss från din tandläkare. Du kan komma att behandlas av studenter i de flesta av våra kliniker.

På universitetstandvården finns olika kliniker och till vilken klinik du kommer beror på vilken behandling du behöver.

Studenterna behandlar på klinikerna för vuxentandvård

Klinikerna för vuxentandvård är ett samlingsnamn för de tre kliniker där främst studenterna behandlar. För att bli patient hos en student lämnar du in en intresseanmälan i vår reception.

Läs mer om hur du blir patient hos en student.

Specialistkliniker

Din tandläkare, läkare och andra vårdgivare kan remittera dig till våra specialisttandläkare.

På kliniken för tandreglering och käkortopedi kan du bli patient även utan remiss.