Bli patient hos en student

Vid institutionen för odontologi utbildas blivande tandläkare och tandhygienister. Den kliniska utbildningen får studenterna hos oss vid universitetstandvården.

Ingen vanlig tandläkarmottagning

Här på universitetstandvården kan vi erbjuda tandvård till lägre priser. All behandling som studenterna utför på klinikerna för vuxentandvård sker under noggrann handledning av lärare. Samtliga lärare är legitimerade, antingen allmän- eller specialisttandläkare.

För att bli inskriven hos någon av våra studenter krävs att du har behov av vård som passar att behandlas av student. En annan sak som skiljer vår klinik från en vanlig tandläkarmottagning är att du blir utskriven när du är färdigbehandlad. 

Intresseanmälan

En intresseanmälan kan bara lämnas in personligen i receptionen på plan 6 mot uppvisande av legitimation. Behovet av patienter varierar från termin till termin.

Intresseanmälan (klicka på länken, läs igenom villkoren, fyll i formuläret och skicka in ditt intresse)

Receptionen är öppen:

 • måndag–torsdag: 8–17
 • fredag: 8–16
 • lunchstängt: 12-12:45

Villkor för behandling av student

För att studenterna ska få så goda förutsättningar som möjligt gäller följande villkor:

 • Du ska kunna komma på behandling ca 1–2 gånger/vecka, och vara beredd att stanna i 2–3 timmar varje gång. Du ska även kunna anpassa dina besök till studenternas tjänstgöringsschema på kliniken, som kan vara både på för- och eftermiddagar.
 • Du medger att dina journaluppgifter och röntgenfoton kan användas i utbildningssyfte.
 • Du kan tala svenska obehindrat, utan tolk.

Vi kan inte behandla:

 • patienter som medicinerar med Waran, Pradaxa, Xarelto, Eliquis
 • patienter med känd blodsmitta eller MRSA
 • patienter med stort, komplicerat protetiskt behandlingsbehov
 • patienter med omfattande fast protetik gjord sedan tidigare
 • patienter med svåra allmänna sjukdomar eller med uppenbar psykisk ohälsa eller beroendeproblematik.

Vänligen observera att barn inte får tas med till klinikerna för vuxentandvård.

Så går det till

Innan du kan skrivas in hos någon av våra studenter krävs att någon av våra lärare bedömt att ditt behandlingsbehov är lämpligt för utbildningstandvård. Oftast behövs röntgenbilder i kombination med en undersökning för att kunna göra en fullständig bedömning. Därför brukar vi boka in ett inledande besök på universitetstandvårdens klinik för odontologisk röntgen. Efter ditt besök där får du komma till vår inskrivningssektion vid kliniken för oral diagnostik. I enklare fall kan vi även göra en bedömning efter granskning av röntgenbilderna utan något personligt besök. Du blir då meddelad per post.

Om du blir inskriven för behandling hos student sätts du upp på vår kölista. Väntetiden är mellan 3 och 6 månader beroende på ditt vårdbehov (mot för tidigare då den var på 9-12 månader). Vid akuta problem kan vi behandla dig på vår akutmottagning.

Kostnader och betalning

När vi planerar din behandling presenterar vi ett preliminärt kostnadsförslag, så att du vet på ett ungefär vad din behandling kommer att kosta. All behandling som utförs av studenter debiteras med en speciell studenttaxa. Klinikerna för vuxentandvård är inte anslutna till Försäkringskassan.

All behandling hos studenterna debiteras enligt följande studenttaxa:

Prisexempel
Behandling Antal besök Taxa (kr)
Basundersökning 1 281
Röntgen med panoramaröntgen 1 173
Tandstensborttagning och sjukdomsinformation efter behov per besök 368
Lagning 1-2 300
Rotfyllning kindtand 5-6 1 000
Metallpelare i tand 3 1 029
Krona 3 1 877
Avtagbar delprotes 7-8 4 500

Alla priser hittar du i prislistan för behandling av student.

Om du behöver specialisttandvård kan vi remittera till vår specialistklinik. Där arbetar endast specialisttandläkare och tandläkare under specialisttjänstgöring och där gäller en högre taxa baserad på Försäkringskassans referensprislista. Prislistan finns tillgänglig i väntrummet på specialistkliniken. Denna vård är ansluten till Försäkringskassan.

Vi kan tyvärr inte erbjuda våra patienter några kosmetiska behandlingar, som till exempel tandblekning.

Vi tar endast emot betalning med kort och du betalar efter varje slutförd åtgärd. Om din nästa debitering beräknas bli 1000 kr eller mer, ska minst halva beloppet betalas i förskott. Om en skuld inte blir reglerad senast gången efter debiteringstillfället, kan behandlingen avbrytas och du kan bli avskriven från kliniken.

När du inte kommer till bokad tid

Avskrivning från kliniken kan också ske om du vid upprepade tillfällen uteblir eller lämnar sent återbud. Varje uteblivande från överenskommen tid debiteras med 200 kr.

Garanti

Vi lämnar garanti för våra protetiska åtgärder. Detta innebär att omgörning under garantitiden sker utan kostnad, upp till betalt belopp.

 • 1 år för proteser
 • 2 år för kronor/broar

Kontakt

På sidan "Kontakta och hitta till universitetstandvården" finns besöksadress och information om parkering. Vid frågor går det bra att mejla till vuxentandvarden@ki.se eller ringa 08-524 88 200. Är du patient hos oss bör du i första hand ta kontakt med din tandläkar-/tandhygieniststudent på det sätt ni kommit överens om.

PD
Innehållsgranskare:
Kicki Carlsson
2023-02-28