Goda råd om barns tänder på 20 olika språk

”Goda råd om barns tänder” är ett informationsmaterial tänkt att främja barns tandhälsa. Informationen består av enkla budskap och bilder runt kost och tandborstning riktat främst till föräldrar med förskolebarn.

Materialet kan lämnas ut som föräldrainformation av vårdgivare och andra aktörer som träffar barn.

Goda råd om barns tänder finns tillgängligt i A4-format på följande 20 språk: Albanska, Arabiska, BKS, Dari, Engelska, Kurmanji, Mandarin, Persiska, Polska, Romani, Rumänska, Ryska, Somaliska, Sorani, Spanska, Swahili, Svenska, Thai, Tigrinja, Turkiska.

Kontakta Ida Brännemo vid frågor.