Om du inte är nöjd med universitetstandvården

Vårt mål är att du ska få vård av god kvalitet, ett gott omhändertagande och bemötas med omtanke och respekt. Om du inte är nöjd, kan du framföra ditt klagomål direkt till den person som du har blivit undersökt eller behandlad av. Det kan exempelvis handla om att du inte känner dig nöjd med arbetet som utförts, att du fått ett felaktigt bemötande eller tycker att du har fått betala för mycket.

Om du inte vill kontakta den du har behandlats av eller om det inte går att komma överens, kan du vända dig till klinikchefen. Nedan listas vem som är ansvarig för respektive klinik. Använd gärna blanketten Anmälan om problem i vården

Om du inte använder blanketten, var snäll och sammanfatta dina synpunkter så att de ryms på en A4. Har vi frågor om innehållet så kontaktar vi dig.

Kontakta i första hand din tandläkare om det är något som inte känns bra efter ditt senaste besök. Om du anser att du har blivit dåligt bemött av personalen vid universitetstandvården eller behöver hjälp för att få den vård du vill ha bör du i första hand vända dig till chefen vid den aktuella kliniken.

Klinikchefer vid universitetstandvården
Klinik Klinikchef
Kliniken för barn- och ungdomstandvård Lydia Goitom
Kliniken för oral diagnostik Elena Borsci
Kliniken för oral rehabilitering Mariel Unger Karlström
Kliniken för prevention och oral sjukdomsbehandling Daniela Vidojevic
Lärarkliniken Joannis Grigoriadis
Specialistkliniken Joannis Grigoriadis
Kliniken för tandreglering Niels Ganzer
Kliniken för odontologisk radiologi Joannis Grigoriadis
Förtroendenämnd finns för svårare fall. Ordförande: Patricia De Palma

Kontakta universitetstandvårdens patientnämnd

Du kan också vända dig till patientnämnden, vars uppdrag är att reda ut och lösa konflikter i vården. Fyll i blanketten Anmälan om problem i vården och skicka den antingen till:

  • Karolinska Institutet, Universitetstandvården, Patientnämnden, Box 4064, 141 04 Huddinge, eller
  • klagomal-tandvard@ki.se

Var vänlig och observera att vi inte kan handlägga ärenden som är äldre än 2 år och att patientnämndens beslut inte kan överklagas.

Om du anser att du har rätt till ersättning

Om du anser dig ha rätt till ersättning för skada som uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling kan du ansöka om ersättning från någon av patientförsäkringarna. Försäkringsbolag för universitetstandvården vid Karolinska Institutet är Moderna försäkringar.

Här kan du fylla i blanketten för behandlingsskada

Om du anser att vi begått fel i vår yrkesutövning

Om du anser att någon av våra anställda begått fel i sin yrkesutövning kan du göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lagar och regler

På vårdguiden kan du läsa om de regler och rättigheter som gäller för tandvård.

PD
Innehållsgranskare:
Kicki Carlsson
2023-06-29