Remittera till och rådfråga universitetstandvården

Vid universitetstandvården tar vi emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare och erbjuder specialisttandvård för barn, ungdomar och vuxna. Du kan även kontakta oss för råd.

Studentklinikerna tar inte emot remisser. Du kan dock hänvisa patienter att själva söka vård hos oss.

Specialistkliniken

Vid specialistkliniken behandlar vi inom bettfysiologi, endodonti, käkkirurgi, orofacial medicin, parodontologi och protetik.

Remittera till specialistkliniken

Skicka remissen till

Specialistkliniken

Universitetstandvården, Karolinska Institutet

Box 4064

141 04 Huddinge

Vi tar även emot remisser via TakeCare och Libretto.

Fullständig information på remissen hjälper oss att se patientens vårdbehov och att kunna slussa patienterna rätt från början. Därför vore vi tacksamma om remissen förutom patientens namn, adress och telefonnummer också innehåller röntgenbilder, gärna en utskrift i pappersformat eller en CD-skiva.

Vid frågor kontakta:

Telefon: 08-524 883 30

E-post: specialistkliniken@ki.se

Bettfysiologi

På specialistkliniken utreds och behandlas orofacial smärta och käkfunktion hos såväl barn som vuxna. Exempel på tillstånd som utreds och behandlas är smärta i ansikte, käkleder och tuggmuskler, tandpressning och tandgnissling, huvudvärk, käkledsinflammationer, reumatiska sjukdomar som påverkar käksystemet samt sömnapné.

Endodonti

Här utreds och behandlas även patienter med sjukdomstillstånd med ursprung i tandpulpa och omkringliggande käkben. Vi utför konsultationer och bedömningar av endodontiska tillstånd, smärtutredningar i samarbete med multidisciplinär grupp av specialister inom medicin och odontologi, ortograd konventionell och retrograd/apikal operativ endodontisk behandling samt infektionssanering inför andra medicinska behandlingar.

Käkkirurgi

I dagsläget tar vi emot remisser för käkkirurgisk vård kring visdomständer, installation av implantat eller utredningar av slemhinneförändringar. Vi tar inte emot remiser för omfattande kirurgiska behandlingar.

Orofacial medicin och parodontologi

Vi välkomnar även patienter med frågeställningar kring tandlossningssjukdomar, munslemhinneförändringar, behov av tandimplantatbehandling samt vävnadsproblematik kring implantat.

Protetik

Specialiteten oral protetik omfattar diagnostik och behandling av fall med missbildningar eller vävnadsförluster inom käk/ansiktsområdet, där behandlingen innebär ersättning av saknad vävnad med proteser av olika slag, samt diagnostik och behandling av fall där rehabiliteringen av psykologiska och sociala skäl är komplicerad. Däri innefattas kliniska aspekter på de protetiska materialen och materialens inverkan på de orala vävnaderna, käkarnas och munhålans förändringar till följd av tandförluster samt tuggfunktionella, fonetiska, estetiska och dietiska problem vid oralprotetiska rekonstruktioner. Vid specialistkliniken utförs alla typer av protetiska behandlingar, konsultationer och terapiplaneringar. De implantatsystem som vi för närvarande arbetar med är Nobel Biocare, Dentsply Sirona Implants (Astra) samt Straumann.

Remittera till en specifik person på specialistkliniken

Klinikchef

Joannis Grigoriadis, protetik

Specialisttandläkare

Anastasios Grigoriadis, protetik

Gunnar Johanssen, parodontologi

Karin Garming-Legert, orofacial medicin

Kåre Buhlin, parodontologi

Malin Ernberg, bettfysiologi

Nikolaos Christidis, bettfysiologi

Patricia De Palma, parodontologi

Peggy Näsman, protetik

Sofia Louca, bettfysiologi

Tobias Hoffman, bettfysiologi

Tandläkare

Dyana Jergis (ST-tandläkare)

Emma Dybeck (ST-tandläkare)

Evelina Wang

Hajer Jasim (ST-tandläkare)

Jacob Holmer (ST-tandläkare)

Marisol Barrera

Marjaneh S Grigoriadou (ST-tandläkare)

Quing Ye (ST-tandläkare)

Sabrina Svedjevik (ST-tandläkare)

Samaa Al Sayegh (ST-tandläkare)

Victor Tollemar

Tandhygienist

Tanja Wallier

Tandtekniker

Linda Mjöll Sindradóttir

Tandsköterska

Anna Marin

Annica Magnusson Lindholm

Annika Johansson

Barbro Hermansson

Britta Tjärnberg Halvarsson

Caroline Waernberg

Jeanette Sederqvist

Jenniger Sakeus

Sofia Karlsson-Teodoro

Stina Nyström

Odontologisk röntgen

På odontologisk röntgen görs röntgenutredningar av barn och vuxna avseende sjukdomar inom det dento-maxillo-faciala området. Patienterna kommer på remiss från universitetstandvården, Huddinge sjukhus samt från externa kliniker.

Röntgenmetoderna som används omfattar 2D intra-/extraoral röntgen samt 3D volymtomografi (CBCT). Vår klinik är sammanlänkad för bildlagring med medicinsk radiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där bland annat magnet-resonansundersökningar (MR-us) kan utföras på relevanta odontologiska frågeställningar.

Exempel på vanliga utredningar som utförs är utredningar inför implantatbehandling, tandextraktion, tandreglering, käkledsbehandling samt kirurgisk behandling av olika patologiska förändringar i käkarna.

Remittera till kliniken för odontologisk röntgen

Skicka remissen till

Odontologisk röntgen

Universitetstandvården, Karolinska Institutet

Box 4064

141 04 Huddinge

Vi tar även emot remisser via TakeCare och Libretto.

För dig som är remittent är det viktigt att det i remissen framgår tydlig frågeställning samt relevanta anamnes och statusuppgifter. Viktigt även att tidigare röntgenmaterial är bifogat. Utskrift på röntgensvaret tillsammans med digitalt bildmaterial på CD-skiva skickas till remittenten per post. För barntandvård sker korrespondensen med remittenten via Libretto.

Vi tar emot remisser för röntgenutredningar via post eller fax.
3D-bild från undersökning med högupplösande datortomografi, ProMax 3D. CD med viewer bifogas remissvaret för sådan undersökning.

Ortodonti

Specialistkliniken för ortodonti ansvarar för ortodontibehandling av barn och vuxna som kommer med eller utan remiss samt konsultverksamheten för fyra av länets folktandvårdskliniker. Kliniken bedriver även bettutvecklingskontroller och ortodontisk/käkortopedisk behandling på barn födda med kraniofaciala anomalier i samarbete med Stockholms Kraniofaciala Team.

Skicka remissen till

Kliniken för tandreglering

Universitetstandvården, Karolinska Institutet

Box 4064

141 04 Huddinge

Vi tar även emot remisser via Libretto.

Pedodonti

Vi tar emot barn och ungdomar med orala sjukdomar som kräver specialistvård. Vi tar också emot barn med allmänsjukdomar och andra funktionsnedsättningar där systemsjukdomen ökar risken för karies, tandutvecklingsstörning eller parodontal sjukdom. Vidare remitteras barn med tandskador vid olycksfall samt tandvårdsrädsla.

Vi kallar alla patienter som remitteras till oss inom 2–6 veckor efter mottagen remiss.

Remittera till kliniken för barn- och ungdomstandvård

Alla vårdgivare är välkomna att remittera barn och ungdomar till vår klinik.

Skicka remissen till

Kliniken för barn- och ungdomstandvård

Universitetstandvården, Karolinska Institutet

Box 4064

141 04 Huddinge

Vi tar även emot remisser via Libretto: Karolinska Institutet, Spec.klinik Barn och Ungdom 4490.

Goda råd om barns tänder

”Goda råd om barns tänder” är ett informationsmaterial tänkt att främja barns tandhälsa. Informationen består av enkla budskap och bilder runt kost och tandborstning riktat främst till föräldrar med förskolebarn.  Materialet kan lämnas ut som föräldrainformation av vårdgivare och andra aktörer som träffar barn.  Goda råd om barns tänder finns tillgängligt i A4-format på följande 20 språk: Albanska, Arabiska, BKS, Dari, Engelska, Kurmanji, Mandarin, Persiska, Polska, Romani, Rumänska, Ryska, Somaliska, Sorani, Spanska, Swahili, Svenska, Thai, Tigrinja, Turkiska.

Kontakta oss för råd

En annan viktig del av specialisttandläkarnas arbete vid institutionen är konsultverksamhet. Som tandläkare, tandhygienist eller annan vårdgivare får du råd och förslag till behandling av enskilda patienter.