Skip to main content

Välkommen till universitetstandvården!

Genom att vara patient hos en student eller ST-tandläkare bidrar du till våra framtida tandhygienisters, tandläkares och specialisttandläkares utveckling. På universitetstandvården får KI:s studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammen sin kliniska färdighetsträning. Vi skapar framtidens tandvård.

Våra kliniker

Bli försöksperson