Ett växande fokus på hjärnans sjukdomar

Vi ökar alltmer vår förståelse för hur gener och miljöer samspelar vid utvecklingen av psykisk ohälsa. Med det är fortfarande en utmaning att koppla ihop genetiska faktorer med en viss sjukdom och utveckla nya läkemedel för att behandla patienter. En akademisk psykiatrisk mottagning där alla patienter erbjuds att medverka i forskningsstudier, skulle ge unika förutsättningar för genombrott.

Hjärnan, nerverna och psyket är tillsammans ett av de absolut största forskningsområdena vid Karolinska Institutet. Vi har sedan länge en ledande roll inom den experimentella neurovetenskapen med forskning om nervcellers signalsystem och nätverk, hur de utvecklas från stamceller och om vad som går fel när sjukdomar utvecklas. Denna forskning lägger sedan grunden för alla vidare framsteg inom området.

Idag ligger stort forskningsfokus på att öka kunskapen om den biologiska bakgrunden till vissa psykiska sjukdomar. Här är de svenska befolkningsregistren en unik tillgång som tillsammans med våra egna tvilling- och flergenerationsregister utgör en guldgruva med data för forskning. Med dessa data kan vi generera kunskap om hur sjukdomsutveckling påverkas av arv och miljö.

Ett sjukdomsområde där vi har särskilt framgångsrik forskning är Parkinsons sjukdom. Forskning på cell- och gennivå har öppnat helt nya dörrar när det gäller kunskapen om sjukdomens bakomliggande orsaker. Våra stamcellsforskare arbetar intensivt mot målet att kunna odla fram och sedan transplantera nya dopaminproducerande celler till Parkinsonsjuka hjärnor.

Ett annat högaktuellt forskningsområde rör schizofreni där man på kort tid har hittat en rad riskgener, som man hoppas kan ge ledtrådar till både orsaker och nya botemedel. Den mentala (o)hälsan och dess uttryck i depressioner, missbruk och självmord uppmärksammas också alltmer i forskningen. Internetbaserad behandling är här under stark utveckling.

Fakta

Hjärnan är vårt mest centrala organ och neurologiska och psykiska sjukdomar får stora och långvariga konsekvenser för den som drabbas. Neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom, stroke, tumörer, Alzheimers sjukdom, epilepsi eller infektioner i nervsystemet kan leda till svår smärta och förändringar i rörlighet, medvetande eller kognition.

Psykisk ohälsa handlar om sjukdomar som schizofreni, psykoser eller depression, eller om andra störningar eller funktionsnedsättningar som autism, ADHD, beroenden, ätstörningar eller tvångssyndrom.

Camilla Sjögren
2024-03-26