Att hjälpa stamcellerna att reparera

Karolinska Institutet är en av världens ledande universitet inom stamcellsforskning och regenerativ medicin, med flera starka forskargrupperingar inriktade på olika sjukdomsområden.

Mycket av forskningen befinner sig fortfarande på en experimentell nivå, där man letar efter vilka exakta signaler som krävs för att kroppen ska utveckla just de celltyper som behöver ersättas vid en viss sjukdom. En redan etablerad och vanlig behandling med stamceller är benmärgstransplantation vid leukemi (blodcancer). Då slås de sjuka blodcellerna ut för att sedan ersättas med nya. Dessa bildas från de blodstamceller som transplanerats från en frisk givares benmärg. Idag närmar vi oss med stora kliv den kliniska verkligheten där fler patienter och sjukdomar kan behandlas med stamcellsterapi.

Prövningar görs exempelvis redan nu på unga patienter med ett medfött allvarligt fel på levern, som idag bara kan åtgärdas genom en levertransplantation. Patienter som deltar i studien ska istället få stamceller som kan fungera som leverceller. Annan mycket lovande forskning handlar om att ersätta den typ av celler i ögat som dör i förtid vid så kallad makula degeneration och som då orsakar blindhet. Vi forskar också om hur man kan ersätta de hjärtmuskelceller som förstörs av syrebristen i hjärtat vid en infarkt.

– Ett huvudintresse för min forskargrupp är hjärnan, där stamceller ger upphov till nya nervceller. Det långsiktiga stödet från Tobias Stiftelsen gjorde det möjligt för oss att tänka kreativt och ta ett större grepp. Vi har kunnat utveckla en helt ny metod för att studera cellnybildning hos människa och konstruera en karta över omsättningen av celler i den mänskliga kroppen, förklarar Jonas Frisén.

Jonas Frisén professor i stamcellsforskning erhöll Tobias Stiftelsens donationsprofessur i stamcellsforskning 2001.

 

Fakta

Nya celler bildas hela tiden i våra olika organ och kroppsdelar, som ersättning för de som blivit gamla och uttjänta. De nya cellerna bildas då från en pool av mindre specialiserade celler, så kallade stamceller, som på givna signaler utvecklar just de specifika egenskaper som behövs för den typ av cell den ska ersätta.

Denna förmåga till nybildning ger den medicinska forskningen en oerhörd möjlighet att utveckla nya behandlingar för alla de sjukdomar som orsakas av att celler blivit skadade eller dör i förtid, så kallad regenerativ medicin.

Camilla Sjögren
2024-03-18