Forskare ett steg närmare att hitta behandling mot FTD

Frontallobsdemens (FTD) är en mycket komplex och svår demenssjukdom som ofta drabbar människor i 50-60 årsåldern. Det finns idag inga behandlingar som kan bota, förhindra eller lindra sjukdomen. Med generöst stöd av The Schörling Foundation bildades år 2017 Swedish FTD Initiativ i syfte att öka kunskapen om vad som orsakar FTD, förbättra diagnostiken och slutligen hitta en behandling.

Familj i tre generationer som promenerar.
Familj i tre generationer som promenerar. Foto: gettyimages.se

Tack vare framgångsrik tvärvetenskaplig forskning inom ramen för Swedish FTD Initiative kring genetik, proteinprofilering och läkemedelsupptäckter tillsammans med avancerad hjärnavbildning och insamling av nya data från nationella och internationella samarbeten, är forskarna nu ett steg närmare att erbjuda effektiva förebyggande och behandlande metoder för patienter med FTD. 

Detta forskningsprojekt hade inte varit möjligt utan The Schörling Foundation, som också valde detta projekt till ett av de allra första att stödja sedan stiftelsen grundades.

Tack Schörling Foundation för att ni har bidragit till forskningen inom detta angelägna forskningsområde.

Liv Sadeqi
2023-12-01