Donation möjliggör ny professur i klinisk diabetologi vid Karolinska Institutet 

Läkemedelsbolaget Novo Nordisk Scandinavia AB donerar 21 miljoner kronor till etableringen av en professur i klinisk diabetologi vid Karolinska Institutet.  

portrait in Widerströmska huset, grey background.
Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg

– Donationen från Novo Nordisk möjliggör en mycket efterfrågad satsning inom ett område där behovet av kunskapsutveckling är stor och den blir en viktig del av Karolinska Institutets forskning kring livsstilssjukdomar. Genom detta initiativ kan vi skapa bättre förutsättningar för att ta fram mer kunskap och bättre behandling och vård. Ytterst ger det här konkret patientnytta och visar fördelen med en fungerande samverkan mellan akademi och näringsliv, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet.  

Diabetes är en av de stora folksjukdomarna med över en halv miljon drabbade i Sverige och 422 miljoner drabbade globalt. Merparten av patienterna (ca 85–90 procent) lider av diabetes typ 2, en sjukdom som kopplas både till gener och livsstil. Utöver att sjukdomen innebär en stor påverkan i många patienters liv så orsakar diabetes även en stor börda på samhället – under år 2021 beräknades kostnaderna för diabetes och dess följdsjukdomar överstiga 18 miljarder kronor i Sverige. 

Överrepresenterade 

Under covid-19-pandemin har diabetespatienter även varit starkt överrepresenterade bland personer med intensivvårdskrävande covid-19. Med bättre behandlingsmetoder kan många drabbade få en ökad livskvalitet och samhällets kostnader för diagnosen minskas. 

– Vi är oerhörd glada att kunna vara med och bidra till ny, spännande forskning inom diabetologi. Diabetes är en komplex sjukdom och för att nå framsteg inom behandling och preventiva åtgärder är det viktigt att många starka aktörer agerar tillsammans. Novo Nordisk mål är att besegra diabetes och andra kroniska sjukdomar. Satsningar på mer forskning inom diabetes och tillhörande komplikationer är en grundläggande förutsättning för att nå det målet” säger Niels Abel Bonde, VD för Novo Nordisk Sverige.  

Grunden till utökad diabetessatsning  

Donationen från Novo Nordisk kommer att göra det möjligt för Karolinska Institutet att rekrytera en internationellt väletablerad forskare inom klinisk diabetologi. Den nya professuren kommer att utgöra navet i en ny centrumbildning inom metabolism, som är under uppbyggnad vid KI Campus Syd i Flemingsberg.  

– Att professuren har en långsiktig finansiering ger en stabil grund och möjliggör också att vi snabbt kan komma igång med en rekrytering. Tack vare donationen kan vi stärka KI:s kompetens avsevärt inom området och den innebär också att diabetesforskningen i Sverige kan ta steg framåt. Att utveckla bättre behandlingsmetoder, få en ökad förståelse för komplikationer och en större kunskap om sjukdomen generellt kommer att gynna många patienter framöver, säger Petter Höglund, prefekt vid Institutionen för medicin Huddinge. 

 

Novo Nordisk Sverige är en del av Novo Nordisk-gruppen som är världsledande inom bland annat diabetologi, hematologi och obesitas.  

Karolinska Institutet är ett av världens främsta medicinska universitet och har forskat inom diabetesområdet under lång tid. 

För mer information kontakta: 

Karolinska Institutet 

Petter Höglund, prefekt för Institutionen för Medicin Huddinge 
petter.hoglund@ki.se eller via KI:s presstjänst, pressinfo@ki.se  

Novo Nordisk 

Eric Vänerlöv, Presskontakt Novo Nordisk Sverige 
ERVL@novonordisk.com 

 

 

 

 

Liv Sadeqi
2024-02-27