Strategiskt ledningsstöd

Strategiskt ledningsstöd stödjer KI:s ledning i verksamhetsövergripande frågor och bistår med underlag för styrning och utveckling av KI:s verksamhet.

Profile image

Maria Lönn

Enhetschef Organisation och ledning
+46852486721
Profile image

Jenny Löhr

Enhetschef Development office
+46852486712

Outi Sjölund

Tf enhetschef planering och uppföljning
+46852486706

Organisation och ledning

Planering och uppföljning

Profile image

Charlotta Kubu

Kommittén för infrastrukturrådet

Development Office

GG
Innehållsgranskare:
2023-11-27