Strategiskt ledningsstöd

Strategiskt ledningsstöd stödjer KI:s ledning i verksamhetsövergripande frågor och bistår med underlag för styrning och utveckling av KI:s verksamhet.

Maria Lönn

Enhetschef Organisation och ledning
08-524 867 21

Jenny Löhr

Enhetschef Development office
08-524 867 12

Outi Sjölund

Tf enhetschef planering och uppföljning
08-52486706

Organisation och ledning

Planering och uppföljning

Charlotta Kubu

Kommittén för infrastrukturrådet

Development Office

GG
Innehållsgranskare:
2023-04-19