GVS-stab

Inom gemensamma verksamhetsstödets stab handläggs bl.a. frågor rörande ekonomi, personal och lokaler för gemensamma verksamhetsstödet.

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Kontaktpersoner

Alla medlemmar i gruppen