KI campus Flemingsberg

Campusområdet Flemingsberg har moderna lokaler för forskning och utbildning som underlättar interaktion och samverkan mellan institutioner och klinik.

Fasaden på Alfred Nobels allé 8.
View of Neo building
Four persons at a table are talking
Lärandemiljöer på KI.
modern buildings
Exteriörbild KI campus Flemingsberg. Foto Martin Stenmark.
Picture on stairs made of glass.
Neo.

Hitta hit

Buss eller pendeltåg

SL:s reseplanerare

Karta

2023-06-01