Har du en fråga till Karolinska Institutet?

Om du är osäker på vem du ska vända dig till så kan du använda detta formulär för att nå rätt person.

Karolinska Institutet är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Har du en fråga om/till
Bifoga en bild, skärmdump eller annan fil som kan hjälpa till att förtydliga ditt ärende
One file only.
400 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, bmp, txt, rtf, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, avi, mov, mp3, zip.