Skip to main content

Ekonomiska rapporter

Här hittar du Karolinska institutets årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och andra ekonomiska rapporter.