Ekonomiska rapporter

Karolinska Institutet arbetar på uppdrag av regeringen. Verksamheten är styrd av lagar, förordningar och regleringsbrev som är beslutade av regeringen. Resultatet av verksamheten beskrivs bland annat i årsredovisningen.

Årsredovisningar

KI lämnar varje år en årsredovisning till regeringen, som visar föregående års räkenskaper och förvaltning. 

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020 

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Budgetunderlag

Varje år lämnas också ett budgetunderlag till regeringen där förslag till finansiering av KI:s verksamhet för de tre kommande budgetåren ges. Vidare redovisa strategiska utmaningar och behov för perioden.

Budgetunderlag 2023-2025

Budgetunderlag 2022-2024

Budgetunderlag 2021-2023

Budgetunderlag 2020-2022

Arkiv och registratur

För att få tag på äldre upplagor var vänlig kontakta KIs registrator.