Skip to main content

Utbildning vid sektionen för klinisk geriatrik

Momentet Åldrandet

Vid sektionen har vi ansvar för utbildning i geriatrik vid Läkarutbildningen, Momentet Åldrandet, kursen klinisk medicin termin 6, vid Karolinska institutet.

SVK-kurser

Denna utbildning innebär också SVK-kurser (studentvalda kurser) och examensarbeten handledda av medarbetare vid sektionen. Vi handleder även examensarbeten från flera institutioner vid Kungliga tekniska högskolan, bland annat Skolan för Teknik och Hälsa.

Geriatrikkurs för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Utbildningen för läkare omfattar en teorivecka samt verksamhetsförlagd utbildning på de olika geriatriska klinikerna i Stockholm. Undervisningen är integrerad i medicin och farmakologi. Vi ansvarar också för grundutbildningen i geriatrik och medicin vid arbetsterapiutbildningen samt geriatrik vid fysioterapeututbildningen.

Masterkurs om demenssjukdomar

Vi har också uppdraget att ge Karolinska Institutets Masterkurs om demenssjukdomar, som är en webbaserad utbildning på halvtid om fyra terminer.