Utbildning vid sektionen för fysioterapi

This page in English

Sektionen för fysioterapi ger kurser på grund- avancerad och forskarnivå inom huvudämnet fysioterapi samt kurser med ett bredare perspektiv på hälsa, fysisk aktivitet, träning och prevention. Sektionens vision är att samtliga kurser skall genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt för att öka kompetensen och uppmuntra kritiskt tänkande hos studenterna avseende teoretisk kunskap, professionella färdigheter och förhållningssätt.

Sektionen är också aktiv i internationaliseringsarbete där varje år både studenter och lärare deltar i ett utbyte med något av våra samarbetsuniversitet.

Fysioterapeutprogrammet

Sektionen är ansvarig för drygt 70 % av de kurser som ges inom ramen för fysioterapeutprogrammet. Kurserna är i huvudämnet fysioterapi på grund och avancerad nivå, samt i vetenskapsmetodik.

De flesta lärarna på sektionen har sin förankring i sektionens starka forskningstradition och ett nära samarbete med hälso- och sjukvården. Flera lärare har förenade anställningar.

Hösten 2015 infördes en ny utbildningsplan för fysioterapeutprogrammet. Sektionen för fysioterapi har varit delaktig i detta arbete. 

Fristående kurser på avancerad nivå

Sektionen ger varje termin cirka 10 fristående kurser på avancerad nivå (7.5-15 hp), samt ansvarar för kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik och examensarbetekurserna för magisterexamen inom fysioterapi, arbetsterapi och omvårdnad.

Exempel på återkommande fristående kurser vid sektionen:

 • Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder, 7,5 hp
 • Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården, 15 hp
 • Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder, 15 hp
 • Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv, 7,5 hp
 • Medicinsk akupunktur, 15 hp
 • Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken, 15 hp
 • Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv, 15 hp

Höstterminen 2018 ger sektionen två nya fristående kurser: Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, och Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion.

Programöverskridande valbara kurser

Sektionen erbjuder specifika såväl som generella programöverskridande valbara kurser inom andra utbildningsprogram vid KI. Flera av dessa är dessutom klassade som interprofessionella s.k. IPE-kurser.

Exempel på programöverskridande kurser:

 • Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder, 7,5 hp
 • Hälsa och ohälsa – ett psykosomatiskt perspektiv, 7,5 hp
 •  Medicinsk akupunktur, 15 hp

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning och delmoment i kurser på andra program förekommer i olika omfattning.

Exempel på uppdragsutbildning:

 • Magisterexamen i fysioterapi - inriktning demensvård
 • Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 7,5 hp

Även skräddarsydd utbildning erbjuds till företag och landsting. 2017 genomfördes en magisterutbildning för fysioterapeuter med inriktning mot demensvård i samarbete med Silviahemmet i Stockholm. Tidigare har bland annat en magisterutbildning med fokus på led-muskel relaterade funktionsproblem genomförts för sjukgymnaster i Värmland, samt även en seminarieserie om att leda grupper inom barnahälsovården i Stockholm.

Sektionen genomför också kunskapsprov för fysioterapeuter med utbildning från länder som inte omfattas av EU-direktiv eller den nordiska överenskommelsen.

Forskarutbildningskurser

Sektionen ger återkommande kurser inom forskarutbildning.

Exempel på forskarutbildningskurser:

 • Multi-disciplinary perspectives on active ageing research, 7,5 hp
 • Exploring human movement with movement analysis systems, 3 hp
 • Measurement of physical activity with focus on objective methods, clinical and epidemiological perspectives, 3 hp

Utbildningsadministration

 

Samordnare

Kathrin Dellblad

Telefon: 08-524 888 42
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: kathrin.dellblad@ki.se

Länkar

FysioterapeutprogrammetUtbildningsprogram