Utbildning vid sektionen för fysioterapi

Sektionen för fysioterapi ger kurser på grund- avancerad och forskarnivå inom huvudämnet fysioterapi samt kurser med ett bredare perspektiv på hälsa, fysisk aktivitet, träning och prevention.

student helping patient
Kiki, student på fysioterapeutprogrammet. Foto: Annika Falkuggla.

Visionen för utbildning vid sektionen för fysioterapi är att samtliga kurser skall genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt för att öka kompetensen och uppmuntra kritiskt tänkande hos studenterna avseende teoretisk kunskap, professionella färdigheter och förhållningssätt.

Sektionen är också aktiv i internationaliseringsarbete där både studenter och lärare deltar i utbyten med våra samarbetsuniversitet varje år.

Fysioterapeutprogrammet

Sektionen är ansvarig för drygt 70 % av de kurser som ges inom ramen för fysioterapeutprogrammet. Kurserna är i huvudämnet fysioterapi på grund och avancerad nivå, samt i vetenskapsmetodik.

Majoriteten av lärarna har sin förankring i sektionens starka forskningstradition och ett nära samarbete med hälso- och sjukvården. Flera lärare har förenade anställningar.

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Sektionen erbjuder en ettårig kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/ESS och Schweiz som behöver komplettera sin utbildning för att kunna söka svensk legitimation. Vi ansvarar för samtliga ingående kurser inom utbildningen, som omfattar 60 hp.

Fristående kurser på avancerad nivå inklusive magisterexamen

Vid sektionen för fysioterapi ges varje termin cirka tio fristående kurser på avancerad nivå, såväl interprofessionella som ämnesfördjupande. Vi ger kurser inom andning- och cirkulation, fysisk aktivitet som behandling, geriatrik, gynekologi, neurologi, psykosomatik, rörelseanalys, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete med mera. Vi ger även kurser inom vetenskapsmetodik och examensarbete på grund- och avancerad nivå för kandidat- och magisterexamen i fysioterapi. Magisterexamen inom huvudområdet fysioterapi erbjuds genom fristående kurser.

Programöverskridande valbara kurser

Såväl specifika som generella programöverskridande valbara kurser inom andra utbildningsprogram vid KI erbjuds också i sektionens utbud. Flera av dessa är dessutom klassade som interprofessionella s.k. IPE-kurser.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningoch delmoment i kurser på andra program förekommer i olika omfattning. Sektionen ansvarar också för kurser inom magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter (60 hp) i samarbete med Silviahemmet i Stockholm. 

Forskarutbildningskurser

Återkommande kurser inom forskarutbildning finns också i kursutbudet vid sektionen.

Utbildningsadministration

Helena Sandström

Fysioterapeutprogrammet, kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen

Ellinor Nordström

Fristående kurser, uppdragsutbildning