Magister-/masterexamen genom fristående kurser

Till vissa huvudområden på KI erbjuds magister- eller masterexamen genom fristående kurser. 

För att du ska vara behörig att läsa examensarbeteskursen krävs att du har klarat av alla övriga kurser för din examen. Läs mer om krav under respektive examensarbeteskurs.

Arbetsterapi

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Aktivitetsvetenskap 1 15   Avancerad nivå  50% Distans
Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi 15   Avancerad nivå  50%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad 15   Avancerad nivå  50%

Audiologi

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet 7,5   Avancerad nivå  25%
Examensarbete för magisterexamen i audiologi 30   Avancerad nivå  25%

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning 7,5   Avancerad nivå  25%
Klinisk lungfysiologi 7,5   Avancerad nivå  25%
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5   Avancerad nivå  25% Distans
Kvalitet och kvalitetsutveckling - att leda förändring 7,5   Avancerad nivå  25% Distans
Projektledning och projekt som arbetsform 7,5   Avancerad nivå  25% Distans

Fysioterapi

Logopedi

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet 7,5   Avancerad nivå  25%
Examensarbete för masterexamen i logopedi 30   Avancerad nivå  25%

Odontologi

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Examensarbete för masterexamen i odontologi 30   Avancerad nivå  25%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15   Avancerad nivå  25%

Odontologisk profylaktik

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 30   Avancerad nivå  25%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15   Avancerad nivå  25%

Omvårdnad

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Aktuell omvårdnadsvetenskap 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 15   Avancerad nivå  50%
Integrativ omvårdnad 7,5   Avancerad nivå  50%
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 15   Avancerad nivå  25%
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2 15   Avancerad nivå  25%
Omvårdnad, hälsa och sjukdom i ett mångkulturellt samhälle 7,5   Avancerad nivå  50%
Palliativ vård 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad 15   Avancerad nivå  50%

Radiografi

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Examensarbete för magisterexamen i radiografi 15   Avancerad nivå  50%
Ledarskap med fokus på kvalitetsutveckling inom radiologisk verksamhet 7,5   Avancerad nivå  50%
Magnetisk resonanstomografi 30   Avancerad nivå  50% Distans

Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Tandteknik

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Examensarbete för magisterexamen i tandteknik 30   Avancerad nivå  25%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15   Avancerad nivå  25%