Magister-/masterexamen genom fristående kurser

Till vissa huvudområden på KI erbjuds magister- eller masterexamen genom fristående kurser. 

För att du ska vara behörig att läsa examensarbeteskursen krävs att du har klarat av alla övriga kurser för din examen. Läs mer om krav under respektive examensarbeteskurs.

Arbetsterapi

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Aktivitetsvetenskap 1 15 Avancerad nivå 50% Distans
Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi 15 Avancerad nivå 50%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad 15 Avancerad nivå 50%

Audiologi

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet 7,5 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för magisterexamen i audiologi 30 Avancerad nivå 25%

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning 7,5 Avancerad nivå 25%
Klinisk lungfysiologi 7,5 Avancerad nivå 25%
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Kvalitet och kvalitetsutveckling - att leda förändring 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Projektledning och projekt som arbetsform 7,5 Avancerad nivå 25% Distans

Fysioterapi

Logopedi

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet 7,5 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för masterexamen i logopedi 30 Avancerad nivå 25%

Odontologi

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Examensarbete för masterexamen i odontologi 30 Avancerad nivå 25%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 Avancerad nivå 25%

Odontologisk profylaktik

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 30 Avancerad nivå 25%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 Avancerad nivå 25%

Omvårdnad

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Aktuell omvårdnadsvetenskap 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 15 Avancerad nivå 50%
Integrativ omvårdnad 7,5 Avancerad nivå 50%
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 15 Avancerad nivå 25%
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2 15 Avancerad nivå 25%
Omvårdnad, hälsa och sjukdom i ett mångkulturellt samhälle 7,5 Avancerad nivå 50%
Palliativ vård 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad 15 Avancerad nivå 50%

Radiografi

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Examensarbete för magisterexamen i radiografi 15 Avancerad nivå 50%
Ledarskap med fokus på kvalitetsutveckling inom radiologisk verksamhet 7,5 Avancerad nivå 50%
Magnetisk resonanstomografi 30 Avancerad nivå 50% Distans

Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Tandteknik

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Examensarbete för magisterexamen i tandteknik 30 Avancerad nivå 25%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 Avancerad nivå 25%