Utbildning vid avdelningen för fysioterapi

Avdelningen för fysioterapi ger kurser på grund- avancerad och forskarnivå inom huvudämnet fysioterapi samt kurser med ett bredare perspektiv på hälsa, fysisk aktivitet, träning och prevention.

student helping patient
Kiki, student på fysioterapeutprogrammet. Foto: Annika Falkuggla.

Visionen för utbildningen är att samtliga kurser skall genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt för att öka kompetensen och uppmuntra kritiskt tänkande hos studenterna avseende teoretisk kunskap, professionella färdigheter och förhållningssätt.

Avdelningen är aktiv i internationaliseringsarbete där både studenter och lärare deltar i utbyten med våra samarbetsuniversitet varje år.

Fysioterapeutprogrammet

Avdelningen för fysioterapi är ansvarig för drygt 70 % av de kurser som ges inom ramen för fysioterapeutprogrammet. Kurserna är i huvudämnet fysioterapi på grund och avancerad nivå, samt i vetenskapsmetodik.

Majoriteten av lärarna har sin förankring i avdelningens starka forskningstradition och ett nära samarbete med hälso- och sjukvården. Flera lärare har förenade anställningar.

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Vi erbjuder även en ettårig kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/ESS och Schweiz (60 hp), för den som behöver komplettera sin utbildning för att kunna söka svensk legitimation. Samtliga ingående kurser ges av avdelningen för fysioterapi. 

Fristående kurser på avancerad nivå inklusive magisterexamen

Cirka tio fristående kurser på avancerad nivå, såväl interprofessionella som ämnesfördjupande kurser erbjuds varje termin. Kurser ges bland annat inom andning- och cirkulation, fysisk aktivitet som behandling, geriatrik, gynekologi, medicinsk akupunktur, neurologi, psykosomatik, rörelseanalys och sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi ger även kurser inom vetenskapsmetodik och examensarbete på grund- och avancerad nivå för kandidat- och magisterexamen i fysioterapi.

Magisterexamen inom huvudområdet fysioterapi erbjuds genom fristående kurser.

Programöverskridande valbara kurser

Såväl specifika som generella programöverskridande valbara kurser inom andra utbildningsprogram vid KI erbjuds också. Flera av dessa är klassade som interprofessionella s.k. IPE-kurser.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning och delmoment i kurser på andra program förekommer i olika omfattning. Avdelningen ansvarar också för kurser inom magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter (60 hp) i samarbete med Silviahemmet i Stockholm. 

Forskarutbildningskurser

Återkommande kurser inom forskarutbildning finns också i kursutbudet.

Utbildningsadministration

Ellinor Tenne

Fristående kurser, uppdragsutbildning

Helena Sandström

Fysioterapeutprogrammet

Linda Schöldberg

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen (SKUFF)
NB
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-03-09