Skills4 Health Literacy

Projektet Skills4 Health Literacy (SKILLS4HL) är ett EU finansierat ERASMUS+ projekt. Projektet startade i januari 2022 och sträcker sig till januari 2025.

Logo för Skills 4 health literacy + logo med Co-funded by the European Union

Utgångspunkten för projektet är att det finns ett kompetensbehov gällande hälsolitteracitet i vården av personer som riskerar att drabbas av demens. Syftet är att stärka utbildningsinsatser för framtida och nuvarande vård- och omsorgspersonal om hälsolitteracitet i relation till stödjande och personcentrerad vård av personer med risk för demens

Samarbetspartners är Karolinska Institutet, Seinajoen Ammattikorkeakoulu (Finland), Professionshojskolen University College Nordjylland (Danmark), Universitetet i Tromsoe-Norges arktiske Universitet (Norge) och Global Health Literacy Academy (Denmark).

Team KI

Projektledare

H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Projektmedlemmar

Susanne Guidetti

Professor
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kay Sundberg

Docent
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Åsa Craftman

Med dr
08-52483824
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Annika Clemes
2023-10-27