Emma Swärdh

Emma Swärdh

Assisterande Lektor
E-postadress: emma.swardh@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är fysioterapeut och arbetar som assisterande lektor på avdelningen för Fysioterapi. Min ämneskompetens ligger till stor del inom områdena hälsopromotion, hälsopedagogik och beteendemedicin men jag har även ett starkt engagemang i frågor som rör hållbar utveckling inkluderat planetär hälsa och hållbar hälso- och sjukvård. Jag är kursansvarig lärare inom kurser på Fysioterapeutprogrammet och undervisar i alla dess terminer.

  Jag har ett uppdrag som miljö- och hållbarhetsombud på NVS, och är ledamot i Rådet för hållbar utveckling på KI samt stödjer Planetary Health Alliance och Environmental Physiotherapy Association. Jag har varit aktiv inom Fysioterapeuterna, som ledamot i Smärtsektionen och Sektionen för reumatologi. Arbetet i yrkesföreningarna inom Fysioterapeuterna innebär att representera fysioterapeuters intressen och ståndpunkter inom dessa områden.

  Under åren har jag haft förmånen att föreläsa, hålla i workshops och ta fram utbildningsmaterial för både allmänheten, patientföreningar, läkemedelsindustrin, och mediaföretag. Jag har således god erfarenhet av arbete med Karolinskas tredje ben, och kan belysa och sprida forskningsresultat och evidens, på ett populärvetenskapligt och inspirerande sätt.

  2015-2022 arbetade jag i ett interprofessionellt och patientinkluderande projekt "LiR - Levandsvanearbete inom reumatologi" finansierat av Socialstyrelsen. Projektgruppen arbetade fram en arbetsmodell, LiR-modellen. Modellen ger en gemensam kunskapsbas för olika hälsoprofessioner kring levnadsvanorna fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak, skapar ett enkelt arbetsflöde för medarbetare inom reumatologi och tydliggör patientens väg till stöd i förändringsarbetet.

  Fördjupande kompetensutveckling (ett urval av utbildningar):
  • Klimatpsykologi
  • Beteendeförändring för hållbarhet
  • Miljöpsykologi och miljödesign
  • Social hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv
  • Utbilda för hållbar utveckling
  • Jordens klimat och klimatförändringar
  • Bidra till hållbar utveckling genom undervisning
  • Teaching in a glocal university
  • Grundläggande högskolepedagogik
  • Hälsopromotion
  • Hälsopedagogik
  • Beteendemedicinska metoder inom sjukgymnastik
  • Higher Education Didactics in Sustainability
  • Framtidens akademiska ledare  • Akademiska priser och utmärkelser
  2019 Ingrid Odéns pris för forskning inom fysioterapi

  2013 Reumatikerförbundets vårdforskningspris

  2009 ARHP Graduate Student Award (American College of Rheumatology)

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsområde fokuserar just nu på utbildning för hållbar utveckling inom Fysioterapi där jag är forskningsledare inom projektet ESD-P Sweden.


  Jag tillhör en forskargrupp på KI, "Levnadsvanor, hälsa och smärta vid muskuloskeletala tillstånd", som drivs av docent, leg fysioterapeut Nina Brodin.
  ”Vår forskning handlar om att belysa samband, utveckla mätmetoder, studera effekter av interventioner, utvärdera hälsoekonomiska aspekter och att förstå upplevelser av levnadsvanor, framförallt fysisk aktivitet, hälsa och smärta hos personer med reumatiska, ortopediska, gynekologiska, och traumatiska skador och sjukdomar i de muskuloskeletala systemen. Vi belyser såväl patienters som hälsoprofessioners perspektiv och har samarbetspartners både nationellt och internationellt.”

Undervisning

 • Jag har ett starkt engagemang i undervisning och pedagogik, har arbetat med undervisning på ett 20-tal olika kurser på grundläggande och avancerad nivå sedan 2007, samt med att utveckla undervisning och medverka i pedagogiska uppdrag. Största andelen av min undervisning på grundläggande nivå har varit inom fysioterapeutprogrammet på KI termin 1-6, men även inom andra kurser på KI och utanför KI. De avancerade kurserna jag undervisat i har varit fristående kurser, kurser inom magisterprogram samt uppdragsutbildningar på KI. Jag har även planerat och undervisat inom en MOOC kurs på KI.

  Jag har varit kursansvarig för flertalet kurser på grundläggande nivå mellan 2014-2023, samt för kurser på avancerad nivå mellan 2012-2016, KI.

  2023- Utbildningsnämnden CNS, KI

  2022- Utbildningsrådet, Samordnare år 2, Fysioterapeutprogrammet, KI

  2018 Canvas-utvecklare/support, Sektionen för fysioterapi, KI

  2015-2017 Utbildningsrådet, fristående kurser, Fysioterapeutprogrammet, KI

  2015-2017 Ping Pong- support/utvecklare, Sektionen för fysioterapi, KI

  2015-2016 Utbildningsnämnden NVS, KI

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2013
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2006
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2002
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI