Skills4 Health Literacy

Projektet Skills4 Health Literacy (SKILLS4HL) är ett EU finansierat ERASMUS+ projekt. Projektet startade i januari 2022 och sträcker sig till januari 2025.

Logo för Skills 4 health literacy + logo med Co-funded by the European Union

Utgångspunkten för projektet är att det finns ett kompetensbehov gällande hälsolitteracitet i vården av personer som riskerar att drabbas av demens. Syftet är att stärka utbildningsinsatser för framtida och nuvarande vård- och omsorgspersonal om hälsolitteracitet i relation till stödjande och personcentrerad vård av personer med risk för demens

Samarbetspartners är Karolinska Institutet, Seinajoen Ammattikorkeakoulu (Finland), Professionshojskolen University College Nordjylland (Danmark), Universitetet i Tromsoe-Norges arktiske Universitet (Norge) och Global Health Literacy Academy (Denmark).

MOOC kursen: Att tala om hälsa med äldre

En introduktionskurs om hälsolitteracitet och demens som riktar till sig vård- och omsorgspersonal som arbetar med äldre vuxna.

Kursen genomförs online på engelska, pågår i 5 veckor, har en studietakt på 10-15h/vecka och deltagaren bestämmer själv när under veckan studierna genomförs.

Intyg för deltagande i kurs ges efter genomgången kurs och obligatoriska uppgifter blivit godkända.

För mer information om kursen och anmälan, se bifogad flyer nedan.

Flyer – MOOC kursen: Att tala om hälsa med äldre

Team KI

Projektledare

Profile image
+46852483877

Sektionen för arbetsterapi, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Projektmedlemmar

Profile image

Kay Sundberg

Docent
+46852483572
CM
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-04-11