Make my Day - Prevention av stroke

Den vanligaste orsaken till dödsfall i världen är hjärt- och kärlsjukdomar, stroke inräknat, detta trots att de flesta riskfaktorer för stroke är påverkbara. Utmaningen ligger i att implementera och bibehålla hälsosamma vanor och aktiviteter i vardagen.

Deltagande i engagerande vardagsaktiviteter (EVA), dvs regelbundna hälsopromoverande och meningsfulla aktiviteter, kan bidra till att etablera en hållbar och hälsosam livsstil. Primärvården har uppdraget att erbjuda och utföra preventionsåtgärder, men det finns ett stort behov av systematiska, person-centrerade och effektiva preventionsstrategier för att adressera riskfaktorer för stroke. Projektet bedrivs i nära samarbete med primärvården.

Forskningsprogrammet adresserar en av våra största hälsoutmaningar (riskfaktorer för stroke och hjärt- och kärlsjukdomar) samt komplexiteten i att inkorporera hälsosamma vanor i vardagen, med en intervention som bygger på deltagarnas behov och engagemang i vardagens aktiviteter samt understödjs av en e-hälsoinnovation (en mobiltelefon app). Modifierbara riskfaktorer (exempelvis fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor) för stroke adresseras genom delaktighet i EVA som bidrar till hälsa.

Just nu avslutas en pilotstudie med syfte att testa effekter och genomförbarheten av ett preventionsprogram för att minska risken för stroke och öka delaktigheten i hälsofrämjande EVA. Vi har nyligen erhållit medel från FORTE för att fortsätta testa effekten av programmet i en full-skalig randomiserad studie tillsammans med primärvården i Region Stockholm.

Projektgruppen är interprofessionell och leds av Ann-Helen Patomella och Eric Asaba och medarbetare är Susanne Guidetti, Emelie Mälstam,  Cecilia Johnsson, Elin Jakobsson, Elisabet Åkesson, Gunnar Nilsson, Maria Hagströmer, Christina Olsson, Anna Johansson, Lisette Farias och Christina Eriksson.

Publikationer

  • Mälstam, E., Asaba, E., Åkesson, E., Guidetti, S., & Patomella, A. H. (2021). ‘Weaving lifestyle habits’: Complex pathways to health for persons at risk for stroke. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-13.
  • Patomella, A.-H.; Farias, L.; Eriksson, C.; Guidetti, S.; Asaba, E. (2021) Engagement in Everyday Activities for Prevention of Stroke: Feasibility of an mHealth-Supported Program for People with TIA. Healthcare, 9, 968.
  • Asaba, E., Bergström, A., Patomella, A. H, & Guidetti, S. (2020). Engaging occupations among persons at risk for stroke: a health paradox. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-10.
  • Patomella A-H, Mickols G, Asaba A, Nilsson G, Fridén, A Kottorp, Bertilson, BC, Tham K. (2018) General practitioners’ reasoning on risk screening and primary prevention of stroke – a focus group study. BMC family practice 19 (1), 190.
  • Patomella A-H, Guidetti S, Mälstam E, Eriksson C, Bergström A, Åkesson E, Kottorp A, Asaba E. (2019). Primary prevention of stroke: engaging everyday activities promoting health – a randomised controlled pilot trial protocol.
  • Lawrence, M., Asaba, E., Duncan, E., Elf, M., Eriksson, G., Faulkner, J., Guidetti, S., Johansson, B., Kruuse, C., Lambrick, D., Longman, C., von Koch, L., Wang, X., & Lennon, O. (2019). Stroke secondary prevention, a non-surgical and non-pharmacological consensus definition: results of a Delphi study, BMC Research Notes, 12: 823.
  • Zonneveld, M., Patomella, A-H., Asaba, E., & Guidetti, S. (2019). The use of Information and Communication Technology in healthcare to improve participation in everyday life: A Scoping Review. Disability and Rehabilitation. 9, 1-8.
  • Asaba, E., Patomella, A-H., Guidetti, S., Kottorp, A., & Tham, K. (2018). Att främja hälsa och förebygga ohälsa genom engagerande aktiviteter: Ett exempel från prevention av stroke. In U. Kroksmark (Ed.): Hälsa och Aktivitet i Vardagen - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Sveriges Arbetsterapeuter.

Datainsamlingen under pågående pandemi

Forskare i projektet ”Make my day” stötte, som många andra, på stora problem när coronapandemin drog in över landet. Hur skulle datainsamlingen nu kunna göras? Men man fann på råd och lyckades hålla tidsplanen i sin pilotstudie. Läs artikeln om "Make my day" datainsamlingen under pandemin.

AP
Innehållsgranskare:
2024-05-06