Emelie Mälstam

Emelie Mälstam

Doktorand | Anknuten till Undervisning/Handledning
E-postadress: emelie.malstam@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är Leg. Arbetsterapeut och har arbetat både i kommunal verksamhet och
  på sjukhus. Jag har en master i klinisk medicinsk vetenskap. Mitt senaste
  arbete innan jag blev Doktorand var jag Adjunkt i Folkhälsovetenskap vid
  Högskolan i Gävle. Där arbetade jag med forskning och undervisning i
  Folkhälsovetenskap med inriktning på människors livsvillkor, levnadsvanor
  och förutsättningar för hälsa, och hälso-och sjulvårdens
  sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser för hållbar utveckling
  i samhället.
  På fritiden tycker jag om att umgås med min familj och vara ute i naturen
  med våra italienska vattenhundar eller åka skidor.
  2010 Arbetsterapeutexamen
  2014 Magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap
  2017 Masterexamen i klinisk medicinsk vetenskap

Forskningsbeskrivning

 • Forskningsprojektet som jag arbetar med som forskarstuderande har som syfte
  att utvärdera effekten och genomförbarheten av ett person-centrerat
  preventionsprogram för att minska risken för stroke. Vi har ett
  primärpreventivt fokus som inriktar sig på att förebygga att stroke
  uppstår genom att arbeta med att stötta människors till hälsosamma
  aktivitetsmönster och engagerande aktiviteter i vardagslivet med hjälp av
  digitala verktyg. Projektet har genomförts i nära samarbete med
  primärvården.

Undervisning

 • Sedan 2014 har jag undervisat inom både Folkhälsovetenskap och Arbetsterapi
  vid Karolinska Institutet och Högskolan i Gävle.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2024
 • Doktorand, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI