Emelie Mälstam

Emelie Mälstam

Anknuten till Undervisning/Handledning
E-postadress: emelie.malstam@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är Leg. Arbetsterapeut och har arbetat både i kommunal verksamhet och
  på sjukhus. Jag har en master i klinisk medicinsk vetenskap. "023 disputerade jag med en avhandling om stroke prevention i primärvården. Jag arbetar som universitetsadjunkt vid avdelningen för Arbetsterapi på Karolinska Institutet och vid Högskolan i Gävle vid avdelningen för Socialt arbete, kriminologi och folkhälsovetenskap. På fritiden tycker jag om att umgås med min familj och vara ute i naturen med våra italienska vattenhundar eller åka skidor.
  2010 Arbetsterapeutexamen
  2014 Magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap
  2017 Masterexamen i klinisk medicinsk vetenskap

Forskningsbeskrivning

 • Forskningsprojektet som jag arbetar med som har som syfte att utvärdera genomförbarheten av ett person-centrerat preventionsprogram för att minska risken för stroke. Vi har ett primärpreventivt fokus som inriktar sig på att förebygga att stroke uppstår genom att arbeta med att stötta människors till hälsosamma aktivitetsmönster och engagerande aktiviteter i vardagslivet med hjälp av bland annat 

 • digitala verktyg. Projektet har genomförts i nära samarbete med primärvården.

Undervisning

 • Sedan 2014 har jag undervisat inom både Folkhälsovetenskap och Arbetsterapi
  vid Karolinska Institutet och Högskolan i Gävle.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI