Elin Jakobsson

Elin Jakobsson

Anknuten till Forskning
E-postadress: elin.jakobsson@ki.se
Telefon: +46852483837
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi Patomella, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad arbetsterapeut sedan 2006 då jag tog min examen vid
  Luleå Tekniska Universitet. Sedan dess har och har sedan dess arbetat
  kliniskt inom flera verksamheter (t.ex. smärtrehab, stroke- och neurorehab,
  hemrehab) inom primärvård, slutenvård och kommunal verksamhet på olika
  platser i Sverige.
  2021 disputerade jag med mitt avhandlingsarbete betitlat /Voices in the Wake
  of eHealth: Older adults’ and Occupational Therapists’ Perceptions of
  Using Information and Communication Technology. /Avhandlingen handlar om hur
  äldre personer med kognitiva nedsättningar (till följd av t.ex stroke
  eller demenssjukdom) upplever sin användning av vardagsteknik med särskilt
  fokus på eHälsa-användning. I avhandlingen inkluderades även
  arbetsterapeuter som i en studie som utvärderar användbarheten av
  intervjuformuläret Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) som
  digitaliserats. Min huvudhandledare under avhandlingsarbetet var Camilla
  Walles Malinowsky [1].
  Sedan 2021 är jag postdok i forskargruppen HELD [2] i projektet Aktivare
  vardag [3] vid Avdelningen för arbetsterapi [4]. Forskningsprogrammet
  Aktivare vardag (eng. Make My Day) adresserar en av våra största
  hälsoutmaningar (riskfaktorer för stroke och hjärt- och kärlsjukdomar)
  samt komplexiteten i att inkorporera hälsosamma vanor i vardagen, med en
  intervention som bygger på deltagarnas behov och engagemang i vardagens
  aktiviteter samt understödjs av en e-hälsoinnovation (en mobiltelefon-app).
  Genom deltagande i engagerande vardagsaktiviteter (EVA), dvs regelbundna
  hälsopromoverande och meningsfulla aktiviteter, kan det bidra till att
  etablera en hållbar och hälsosam livsstil.
  Förutom min anställning på KI är jag också anställd som postdok vid
  Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum [5] i forskningsprojektet STEG
  [6]. STEG syftar till att ta fram samverkansmodeller för att stödja
  förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer.
  [1] https://ki.se/people/cammal
  [2] https://ki.se/nvs/halsa-i-vardagen-hos-personer-med-neurologiska-funktionsnedsattningar-held
  [3] https://ki.se/nvs/make-my-day-prevention-av-stroke
  [4] https://ki.se/nvs/avdelningen-for-arbetsterapi
  [5] https://aldrecentrum.se/
  [6] https://aldrecentrum.se/enskilt-projekt/steg-samarbete-kring-forebyggande-egenvard/

Forskningsbeskrivning

 • *Publikationer*
  Jakobsson, E., Nygård, L., Kottorp, A., &
 • Malinowsky, C. (2019). Experiences
  from using eHealth in contact with health care among older adults with
  cognitive impairment. Scandinavian journal of caring sciences, 33(2),
  380-389.
  Jakobsson, E., Nygård, L., Kottorp, A., Bråkenhielm Olsson, C., &

 • Malinowsky, C. (2020). Does the Purpose Matter? A comparison of everyday
  information and communication technologies between eHealth use and general
  use as perceived by older adults with cognitive impairment. Disability and
  Rehabilitation: Assistive Technology, 1–10. (Published online.)
  Jakobsson, E., Nygård, L., Kottorp, A., Bråkenhielm Olsson, C., &

 • Malinowsky, C. (2020). The use of everyday technology
 • a comparison of older
  persons with cognitive impairments’ self-reports and their proxies’
  reports. British Journal of Occupational Therapy, 84(7) 446 –455.
  Jakobsson, E., Helle, T., Lundberg, S., Nygård, L., &
 • Malinowsky, C. (2020).
  Usability tests of a digitized questionnaire when used by occupational
  therapists in practice and research. (In manuscript.)

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI