Elin Jakobsson

Elin Jakobsson

Anknuten till Forskning
E-postadress: elin.jakobsson@ki.se
Telefon: +46852483837
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi Patomella, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är legitimerad arbetsterapeut sedan 2006 då jag tog min examen vid Luleå Tekniska Universitet. Sedan dess har och har sedan dess arbetat kliniskt inom flera verksamheter (t.ex. smärtrehab, stroke- och neurorehab, hemrehab) inom primärvård, slutenvård och kommunal verksamhet på olika platser i Sverige. 2021 disputerade jag med mitt avhandlingsarbete betitlat /Voices in the Wake of eHealth: Older adults’ and Occupational Therapists’ Perceptions of Using Information and Communication Technology. /Avhandlingen handlar om hur äldre personer med kognitiva nedsättningar (till följd av t.ex stroke eller demenssjukdom) upplever sin användning av vardagsteknik med särskilt fokus på eHälsa-användning. I avhandlingen inkluderades även arbetsterapeuter som i en studie som utvärderar användbarheten av intervjuformuläret Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) som digitaliserats. Min huvudhandledare under avhandlingsarbetet var Camilla Walles Malinowsky [1]. Sedan 2021 är jag postdok i forskargruppen HELD [2] i projektet Aktivare vardag [3] vid Avdelningen för arbetsterapi [4]. Forskningsprogrammet Aktivare vardag (eng. Make My Day) adresserar en av våra största hälsoutmaningar (riskfaktorer för stroke och hjärt- och kärlsjukdomar) samt komplexiteten i att inkorporera hälsosamma vanor i vardagen, med en intervention som bygger på deltagarnas behov och engagemang i vardagens aktiviteter samt understödjs av en e-hälsoinnovation (en mobiltelefon-app). Genom deltagande i engagerande vardagsaktiviteter (EVA), dvs regelbundna hälsopromoverande och meningsfulla aktiviteter, kan det bidra till att etablera en hållbar och hälsosam livsstil. Förutom min anställning på KI är jag också anställd som postdok vid Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum [5] i forskningsprojektet STEG [6]. STEG syftar till att ta fram samverkansmodeller för att stödja förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer. [1] https://ki.se/people/cammal [2] https://ki.se/nvs/halsa-i-vardagen-hos-personer-med-neurologiska-funktionsnedsattningar-held [3] https://ki.se/nvs/make-my-day-prevention-av-stroke [4] https://ki.se/nvs/avdelningen-for-arbetsterapi [5] https://aldrecentrum.se/ [6] https://aldrecentrum.se/enskilt-projekt/steg-samarbete-kring-forebyggande-egenvard/

Forskningsbeskrivning

  • *Publikationer* Jakobsson, E., Nygård, L., Kottorp, A., & Malinowsky, C. (2019). Experiences from using eHealth in contact with health care among older adults with cognitive impairment. Scandinavian journal of caring sciences, 33(2), 380-389. Jakobsson, E., Nygård, L., Kottorp, A., Bråkenhielm Olsson, C., & Malinowsky, C. (2020). Does the Purpose Matter? A comparison of everyday information and communication technologies between eHealth use and general use as perceived by older adults with cognitive impairment. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 1–10. (Published online.) Jakobsson, E., Nygård, L., Kottorp, A., Bråkenhielm Olsson, C., & Malinowsky, C. (2020). The use of everyday technology
  • a comparison of older persons with cognitive impairments’ self-reports and their proxies’ reports. British Journal of Occupational Therapy, 84(7) 446 –455. Jakobsson, E., Helle, T., Lundberg, S., Nygård, L., & Malinowsky, C. (2020). Usability tests of a digitized questionnaire when used by occupational therapists in practice and research. (In manuscript.)

Artiklar

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI