Magisterexamen i arbetsterapi

Karolinska Institutet erbjuder en kombination av fristående kurser på avancerad nivå för att erhålla en magisterexamen i arbetsterapi.

Lärndemiljöer på ANA 23, Flemingsberg.
Campus Flemingsberg - Foto: Size Arkitekter

Du kombinerar ämnesspecifika kurser med tvärprofessionella kurser som exempelvis kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik (tillsammans med fysioterapi och omvårdnad).

En magisterexamen kräver 60 hp på avancerad nivå varav minst 15 hp i ämnesspecifika kurser.

Kurskombinationer

Här är två exempel på kombinationer av fristående kurser på halvfart. Om du väljer att börja dina studier under vårterminen kan det se ut så här:

Magisterexamen arbetsterapi

Väljer du istället att börja på höstterminen kan upplägget vara följande:

Magisterexamen arbetsterapi ht

Ämnesspecifika kurser på magisternivå

Avdelningen för arbetsterapi ger fortlöpande ämnesspecifika kurser på magisternivå (avancerad nivå) att inkludera som en del i en magisterexamen i arbetsterapi:

Interprofessionella kurser på avancerad nivå (ej ämnesspecifika)

Avdelningens lärare håller även i interprofessionella kurser på avancerad nivå (ej ämnesspecifika) som kan inkluderas som en del av magisterexamen, till exempel:

Kurser som ges av andra avdelningar

Det finns också möjlighet att inkludera kurser som ges av andra avdelningar i en magisterexamen. Här är några exempel:

European Master in Occupational Therapy

Avdelningen för arbetsterapi har också ett samarbete med European Master in Occupational Therapy som erbjuder magisterstudier i en internationell miljö. För mer information, se här. Programmet har fått höga betyg för sin kvalitet.

Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter

Avdelningen för arbetsterapi ger tillsammans med avdelningen för fysioterapi en unik webbaserad magisterutbildning i demensvård. Magisterutbildningen är en uppdragsutbildning.

Under utbildningen studerar arbetsterapeuter och fysioterapeuter tillsammans, vissa kurser är dock professionsspecifika. Läs mer om magisterexamen i arbetsterapi- demensvård (60hp, distans).

Utbildningskatalog

Mer information finns på KI:s kurser och ansökning och aktuella kurser hittar du i KI:s Utbildningskatalog.

Kontakt

CM
Innehållsgranskare:
2024-05-06